DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS

Reset
01
TË PËRGJITHSHME. TERMINOLOGJI. STANDARDIZIM.

03
SOCIOLOGJI. SHËRBIME. ORGANIZIM E DREJTIM I KOMPANIVE. ADMINISTRATË. TRANSPORT

07
MATEMATIKË. SHKENCA TË NATYRËS

11
KUJDES PER SHENDETIN

13
MJEDIS. MBROJTJE SHËNDETI. SIGURI

17
METROLOGJI DHE MATJE. FENOMENE FIZIKE

19
PROVA

21
SISTEME DHE PËRBËRËS MEKANIKË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

23
SISTEME DHE PËRBËRËS TË FLUIDEVE PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

25
INXHINIERI E PRODHIMIT

27
INXHINIERI ENERGJETIKE DHE E TRANSMETIMIT TË NXEHTËSISË

29
INXHINIERI ELEKTRIKE

31
ELEKTRONIKË

33
TELEKOMUNIKACIONE. INXHINIERI E AUDIOS DHE VIDEOS

35
TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT. PAJISJE TË ZYRAVE

37
TEKNOLOGJIA E IMAZHIT

39
MEKANIKË E SAKTËSISË. ARGJENDARI

43
MJETE TRANSPORTI AUTOMOBILISTIK

45
HEKURUDHË

47
NDËRTIM I ANIJEVE DHE STRUKTURA DETARE NË PËRGJITHËSI

49
AERONAUTIKË DHE INXHINIERI E MJETEVE TË HAPËSIRËS

53
PAJISJE MBAJTËSE TË MATERIALEVE

55
PAKETIMI DHE SHPËRNDARJA E MALLRAVE

59
INDUSTRIA TEKSTILE DHE E LËKURËS

61
INDUSTRI E VESHJEVE

65
BUJQËSI

67
TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

71
TEKNOLOGJI KIMIKE

73
MINIERA DHE MINERALE

75
NAFTË E TEKNOLOGJI QË LIDHEN ME TË

77
METALURGJI

79
TEKNOLOGJI E DRURIT

81
INDUSTRITË E QELQIT DHE TË QERAMIKËS

83
INDUSTRI E GOMËS DHE PLASTIKËS

85
TEKNOLOGJI E LETRËS

87
INDUSTRI E BOJRAVE DHE E NGJYRUESVE

91
MATERIALE NDËRTIMI DHE NDËRTIM

93
INXHINIERI CIVILE

95
INXHINIERI USHTARAKE

97
PAJISJE SHTËPIAKE DHE TË TREGTISË. ZBAVITJE. SPORTE

99