DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve

1. Anëtarët (me të drejta të plota dhe vëzhgues në FKS) kanë të drejtë të:

2. Përveç të drejtave të shënuara më lartë, anëtarët me të drejta të plota kanë të drejtën të:

3. Zbritja në shitjen e standardeve dhe dokumenteve të standardizimit, në seminaret dhe programet e trajnimit të organizuara nga DPS vendoset me miratimin e Ministrisë së Financave.

4. Anëtarët e FKS-së kanë detyrimet e mëposhtme:

Anëtarët e FKS-së, të cilët kanë statusin e pjesëmarrësit në komitetet teknike, kanë detyrimin e dhënies së mendimeve dhe votimin e projekt-standardeve shqiptare të zhvilluara në komitetet teknike përkatëse.