DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Seria 17000

Akreditimi dhe certifikimi

Vlerësimi i konformitetit - Deklarimi i konformitetit nga ana e furnizuesit - Pjesa 2: Dokumentet mbështetëse

60.60 Standard published

DPS/KT 12 më tepër

Vlerësimi i konformitetit - Deklarata e konformitetit që lëshohet nga furnizuesi - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Vlerësim i konformitetit - Kërkesat për funksionimin e llojeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektim (ISO/IEC 17020:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Vlerësimi i konformitetit - Kërkesa të përgjithshme për trupat që bëjnë çertifikimin e personave (ISO/IEC 17024:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Vlerësimi i konformitetit - Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për organizmat akreditues që akreditojnë organizmat e vlerësimit të konformitetit (ISO/IEC 17011:2017)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibrues (ISO/IEC 17025:2017)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Vlerësim i konformitetit - Fjalori dhe parime të përgjithshme (ISO/IEC 17000:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër