DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Nis fushata e ndërgjegjësimit në infrastrukturën e cilësisë

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM) morën pjesë në këtë aktivitet ndërgjegjësues

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

DPS ka publikuar formularët e kënaqjes së klientit

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Institucion publik i certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat”.

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS publikon Buletinin Nr. 87

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Prill - Qershor 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

Takimi i përbashkët pune DPS-AKS

Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim dhe DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD), i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parër për vitin 2021 më datë 23 Prill

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) publikon vulën e re të sigurisë evropiane të turizmit për covid-19

Më datë 19 Maj, CEN ka vënë në dispozicion 'Vulën e Sigurisë Evropiane të Turizmit për COVID-19'

DPS publikon Buletinin Nr. 86

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Janar-Mars 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Gruas

ISO, njofton publikimin e dokumentit të saj të parë udhëzues, të njohur në mbarë botën, kushtuar mbështetjes së grave sipërmarrëse

Sigurimi i jetesës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqënies për të gjitha grup moshat

ISO ofron standarde të shumta, të cilat mbështesin praktika mjekësore të sigurta dhe cilësore për të mbështetur stafin e kujdesit mjekësor

CEN, sapo ka publikuar një standard të ri për reduktimin e ndotjes së mjedisit nga hidrokarburet

Komiteti teknik 19 i CEN filloi të përmirësojë standardet ekzistuese evropiane për vlerësimin e ndotjes së mjedisit nga hidrokarburet që prej vitit 2018

DPS publikon Shtojcën I të Buletinit Nr. 85

Shtojca I e Buletinit Nr. 85, për periudhën Tetor ‐ Dhjetor 2020, përmban Projekt-Standarde dhe Projekt-Dokumente Standardizimi Shqiptare për mendim publik

Testimi mjekësor laboratorik

Si mund t'u besojmë rezultateve të testeve laboratorike?

ISO, sapo ka përditësuar standardin për matjen e lagështisë në erëzat dhe melmesat pikante

Shije të lehtë ose të fortë, të butë ose të ashpër, sido që ti preferoni, duhet të dini, që pas gjithë këtyre shijeve bëhet një punë shumë e madhe

Forumi ekonomik botëror thekson përfitimet e standardeve ISO dhe IEC me mjetet e reja rregullatore

Standardet luajnë rol kryesor për të ndihmuar hartuesit e rinj të standardeve në përmbushjen e politikave aktuale

Miratohet Programi i Punës për adoptimin e standardeve, 6-mujor i parë 2021

(DPS) miraton programin e Punës për adoptimin e standardeve dhe ndryshimet në Komitetet Teknike (KT), për 6-mujorin e parë të viti 2021

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS), publikon një njoftim rreth dy broshurave

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)