DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

DPS ka publikuar Buletinin Nr. 94 për periudhën Janar – Mars 2023

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS), ka publikuar Shtojcën e Buletinit Nr. 93

DPS ka publikuar Buletinin Nr. 93 për periudhën Tetor - Dhjetor 2022

Fushata e ndërgjegjësimit mbi Infrastrukturën e Cilësisë në qytetin e Vlorës

Në 12 dhe 13 Janar 2023, në kuadër të kalendarit të aktiviteteve promovuese të miratuara nga MFE, në qytetin e Vlorës u zhvillua aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit dhe Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM)

Në Tiranë, me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit të Republikës së Shqipërisë (DPS), z. Riza Hasanaj u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes DPS dhe ISRSM.

Ndalet në Korçë fushata e ndërgjegjësimit mbi infrastrukturën e cilësisë

Në datat 8 dhe 9 Qershor, u zhvillua në qytetin e Korçës aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Nis fushata e ndërgjegjësimit në infrastrukturën e cilësisë

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM) morën pjesë në këtë aktivitet ndërgjegjësues

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

DPS publikon Buletinin Nr. 90

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Janar-Mars 2022. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS ka publikuar formularët e vlerësimit të klientit

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Institucion publik i certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat”.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij sot, më datë 6 Prill 2022.

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS publikon Buletinin Nr. 87

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Prill - Qershor 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

Takimi i përbashkët pune DPS-AKS

Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim dhe DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD), i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parër për vitin 2021 më datë 23 Prill

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) publikon vulën e re të sigurisë evropiane të turizmit për covid-19

Më datë 19 Maj, CEN ka vënë në dispozicion 'Vulën e Sigurisë Evropiane të Turizmit për COVID-19'

DPS publikon Buletinin Nr. 86

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Janar-Mars 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Gruas

ISO, njofton publikimin e dokumentit të saj të parë udhëzues, të njohur në mbarë botën, kushtuar mbështetjes së grave sipërmarrëse