DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Menaxhimi i Energjisë

Ajo çfarë është e mirë për mjedisin është shpesh e mirë edhe për biznesin, konsumi efikas i energjisë është një shembull i mirë i saj.

Sapo është përditësuar standardi ISO për identifikimin e shërbimeve financiare

Identifikimi i personit, që kryen veprime financiare është thelbësor për transparencën dhe sigurinë e transaksioneve financiare.

Standardizimi dhe Bizneset e Vogla, SME-të

Është e njohur gjerësisht se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme luajnë një rol kyç në rritjen ekonomike të suksesshme, si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim.

Sistemi i Menaxhimit të Energjisë ndihmon kompanitë në reduktimin e kostove

Për përdorimin e energjisë me më shumë efikasitet, SSH EN ISO 50001 mbështet organizatat në të gjithë sektorët, nëpërmjet zbatimit të një Sistemi për Menaxhimin e Energjisë (EnMS).

“Standardet ndihmojnë në rritjen e cilësisë së shërbimeve”

CEN dhe CENELEC theksojnë rolin e standardeve në ngritjen e cilësisë së shërbimeve të biznesit dhe në mbështetje të rritjes së këtij sektori kyç për ekonominë.