DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi se po përgatitet 1 standard puro serb.

Si matet performanca e qyteteve të zgjuara (smart cities)?

Artikull mbi mënyrën e matjes së performancës së qyteteve të zgjuara (smart cities), standardi ISO/TS 37151

ISO publikon standardin ndërkombëtar ISO 13065, rreth bioenergjisë

Standardi i ri ISO 13065 "Kriteret e qëndrueshmërisë për bioenergjinë", ndihmon në qëndrueshmërinë e produkteve dhe proceseve të lidhura me bioenergjinë

Dita Botërore e Standardeve - Tweetchat mbi “Standardet dhe Tregun Unik Europian"

CEN dhe CENELEC së bashku me ETSI do të organizojnë një bisedë në Twitter me temë “Standardet dhe Tregu Unik Europian”.

ISO do të publikojë standardin e rishikuar ISO 14001

Ka përfunduar faza e rishikimit të një prej standardeve më të zbatuara në botë për menaxhimin e mjedisit. Ky rishikim konsiston në përmirësime kyçe të versionit të mëparshëm të standardit që e bëjnë atë të përshtatshëm për sfidat e së ardhmes.

Së shpejti do kemi ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015

Pas përfundimit të fazës së rishikimit, ISO do të publikojë në Shtator 2015-ës standardet ISO 9001 dhe ISO 14001.

Menaxhimi i shpërndarjes së ujit në situata emergjente

Në rastet e fatkeqësive/thatësirave, uji, burimi më themelor e vendimtar për mbijetesën tonë, mund të rrezikohet.

Standarde të reja Evropiane për Kontrollin e Konsumit të Energjisë

Është publikuar seria e standardeve, EN 16247, mbi mënyrën se si të kryhen kontrollet e energjisë.

Standardi i ri ndërkombëtar çon përpara Çertifikimin e Sistemeve të Menaxhimit

Një artikull mbi standardin e ri ndërkombëtar ISO/IEC 17021-1:2015, Vlerësimi i konformitetit – Kërkesat për ... .

Inovacioni dhe standardet – a ka një kundërshti?

Një artikull mbi rolin e inovacionit në zhvillimet shoqërore dhe roli i standardeve në mbështetje të tij.

Marrja e feedback-ut nga klienti

DPS ka krijuar një pyetësor për të marrë informacion mbi perceptimin tuaj në lidhje me shërbimet që ofron.

Takim me studentë të Akademisë Profesionale të Biznesit

Më datën 8 Qershor 2015, DPS ka zhvilluar një takim me studentë nga Akademia Profesionale e Biznesit.

Po përgatitet një standard ndërkombëtar kundër mitmarrjes

Po punohet për hartimin e një standardi mbi sistemet e menaxhimit kundër mitmarrjes.

DPS merr pjesë në 10 vjetorin e themelimit të Agjencisë Kosovare të Standardizimit

Më 30 Prill 2015, AKS festoi 10 vjetorin krijimit të saj, ku e ftuar ishte edhe Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Standardi ndërkombëtar ISO 22000, mbi sigurinë ushqimore është në proces rishikimi

Që nga publikimi i parë i standardit, pjesëmarrësit në zinxhirin ushqimor, janë përballur me kërkesa të reja për sigurinë ushqimore.

U zhvillua një takim me studentët e Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës

Më datën 8 Prill 2015, DPS ka zhvilluar një takim me studentë nga Universiteti “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës.

DPS merr pjesë në Panairin “Real Estate Expo Albania 2015”

Në datat 3-5 Prill, DPS ishte pjesë e Panairit “Real Estate Expo Albania 2015”.

DPS takohet me përfaqësues të kompanisë “ANTEA Cement”

Në datën 27 Mars 2015, DPS realizoi një takim në ambientet e kompanisë ANTEA Cement Sh.A me disa përfaqësues të kësaj kompanie.