DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Statusi në Organizmat e Standardizimit

DPS është korrespodent në ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim), anëtar pa të drejtë vote në CEN (Komiteti Evropian i Standardeve) dhe CENELEC (Komiteti Evropian i Standardeve për Elektroteknikën), Anëtar i Asociuar në IEC (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës), me të drejtë vote të kufizuar (vetëm në 4 KT të IEC) si dhe Anëtar me të drejta të plota në ETSI (Institutin Evropian të Standardeve të Telekomunikacionit), kategoria administrim.

Organizata e Standardizimit Statusi Lidhje
CEN - (Komiteti Evropian për Standardizimin) Affiliate https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:9
CENELEC - (Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin) Affiliate https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CENELEC:9
ISO - (Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin) Anëtar Korrespodent http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1495
IEC - (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës) Anëtar i Asocuar http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:16:0::::FSP_ORG_ID:1068
ETSI - (Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit) Anëtar me të drejta të plota/Kategoria Administrim http://www.etsi.org/membership/current-members