DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Dita Boterore e Standardeve 2021

  Dita Boterore e Standardeve 2021

 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Rimëkëmbja e Turizmit Mjekësor

Sapo është publikuar standardi i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), i cili mbështet rritjen e sigurisë shëndetësore.

më tepër

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

më tepër

Bashkohu në Ditën Botërore të Standardeve

14 Tetori shënon çdo vit ditën botërore të standardeve, si një iniciativë e përbashkët e organizatave ndërkombëtare ISO, IEC dhe ITU.

më tepër

Dita Botërore e Standardeve - 14 Tetor 2021

Drejtues të ISO ndajnë vizionin e tyre për një botë më të mirë. Synimet për një Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG) përfaqësojnë një vizion të përbashkët për paqen dhe prosperitetin, për njerëzit dhe planetin.

më tepër

SSH EN 1725:1998 ‘Mobilje shtëpiake - Krevatët dhe dyshekët - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës'

Ky standard përcakton kërkesat dhe testet e sigurisë mekanike për të gjitha llojet e shtretërve për të rritur, duke përfshirë të gjithë elementët përbërës.

më tepër

Takim konsultativ mbi gjetjet e raportit të "Vlerësimit të Nevojave për Trajnim 2021-2022"

Takim konsultativ me "Drejtorinë e Përgjithshme të Standartizimit" mbi gjetjet e raportit të "Vlerësimit të Nevojave për Trajnim 2021-2022"

më tepër

Draft Standardet Shqiptare

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës sëmendimit publik është 60 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Vajra dhe yndyrna bimore dhe shtazore - Përcaktmi i treguesit të aciditetit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 307 më tepër

Prova mjedisore - Pjesa 3-7: Dokumentacion mbështetës dhe udhëzim - Matjet në dhomat e temperaturës për provat A (e ftoht dhe B (me ngarkesë)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 më tepër

aaaaaaa

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Reletë elementare elektromekanike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të sigurisë

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Specifikimet për lloje të veçanta të telave të avolxhimit - Pjesa 27-3: Shirit letre i mbuluar me tela bakri drejtkëndëshe

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël - Pjesa 3: Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto - Fleta 247: Xhunto poliolefini, e tkurrshëm nga nxehtësia, me dy parete, që nuk e parandalon përhapjen e flakës, paret i trashë dhe mesatar

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Shkallët dhe përmasat për grafikët e karakteristikave të frekuencës dhe diagrameve polare

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 më tepër

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 12 më tepër

Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës - Pjesa 6: Kërkesat për krijimin e kullës dhe themelit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër

Sistemet e prodhimit të energjisë së erës - Pjesa 6: Kërkesat e projektimit të kullës dhe themelit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër