DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14344:2022 “Artikuj të kujdesit për fëmijë - Sediljet e fëmijëve për biçikleta - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1018:2021 “Kimikatet që përdoren për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor - Karbonat kalciumi”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 358:2018 “Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjate punës dhe për parandalimin e rënies nga lartësia - Rripat dhe litarët e kontrollit për pozicionimin gjate punës"

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14614:2020 “Cilësia e ujit - Standard udhëzues për vlerësimin e veçorive hidromorfologjike të lumenjve”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12767:2019 “Siguria pasive e strukturave mbështetëse për pajisjet rrugore - Kërkesat dhe metodat e provës”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 12312-1:2022 “Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë, që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit, si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm"

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Pajisjet mbrojtëse personale për zjarrfikësit në toka të egra - Kërkesat dhe metodat e provës – Pjesa 3: Veshjet

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 160 më tepër

Plastikë - Fitimi dhe paraqitja e karakteristikave të brendshme të krahasueshme - Pjesa 2: Plastikat e përforcuara nga fibrat e gjata (ISO 10350-2:2020)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 249 më tepër

Plastikë - Përcaktimi i transmetimit total të dritës tek meterialet e tejdukshme - Pjesa 2: Instrumenti me dopjo rreze drite (ISO 13468-2:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 249 më tepër