DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Miratohet Programi Vjetor i Punës për adoptimin e standardeve

Bordi Teknik (BT) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) miraton Programin e Punës për adoptimin e standardeve dhe ndryshimet në Komitetet Teknike (KT), për vitin 2023.

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 15878:2021 "Pajisje për punime dhe mirëmbajtje të rrugëve - Shtrues asfalti - Terminologjia dhe specifikimet tregtare"

"Pajisje për punime dhe mirëmbajtje të rrugëve - Shtrues asfalti - Terminologjia dhe specifikimet tregtare"

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 14245:2021

Bombola gazi - Specifikimet dhe provat për valvolat e bombolave për GLN - Valvolat me mbyllje automatike

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13647:2021

Dysheme dhe parket druri, panele dhe veshje druri - Përcaktimi i karakteristikave gjeometrike

më tepër

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) ka publikuar një specifikim teknik të ri, i cili ofron udhëzime për funksionimin e sigurt të palestrave gjatë një shpërthimi epidemie

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 590:2022

Lëndë djegëse e lëngët për automjete -Gazoil (Diesel) - Kërkesat dhe metodat e provës

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja e Përbashkët (CI); Pjesa 8: Kodimi i komunikimit audio dhe transmetimit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja e Përbashkët (CI); Pjesa 3: Shtresa e Kontrollit të Aksesit Mesatar (MAC)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Specifikimi i provës; Pjesa 2: Të folurit dhe audio

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja e Përbashkët (CI); Pjesa 4: Shtresa e Kontrollit të Lidhjeve të të Dhënave (DLC)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja e Përbashkët (CI); Pjesa 7: Karakteristikat e sigurisë

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Ndërfaqja e Përbashkët (CI); Pjesa 2: Shtresa Fizike (PHL)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Telekomunikacionet pa tela të përmirësuara dixhitale (DECT); Ndërfaqja e përbashkët (CI); Pjesa 1: Vështrim i përgjithshëm

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër