DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

DPS ka publikuar standardin SSH EN 15288-2:2018

“Pishina për përdorim publik - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për funksionimin”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13451-1:2020

“Pajisje për pishina - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e testimit për instalimin e pajisjes në pishina për përdorim publik”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1069-1:2017+A1:2019

"Rrëshqitëse uji (për përdorim në pishina-) Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit"

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 15284:2007

“Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Metoda prove për rezistencën ndaj ngrohjes me mikrovalë të qeramikës, qelqit, apo enëve plastike”.

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 60879:2019

“Ventilatorë komodë dhe rregullatorë për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Metodat për matjen e performancës”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14511-4:2018

“Kondicionerë ajri për nxehje dhe ftohje, Lagështuesit e ajrit dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik - Pjesa 4: Kërkesat”

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks