DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka publikuar statistikat për periudhën Janar - Maj 2024

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH ISO/IEC 42001:2023 “Teknologjia e informacionit - Inteligjenca artificiale - Sistemi i menaxhimit”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13451-11:2022 "Pajisje për pishina - Pjesa 11: Kërkesat specifike të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë e lëvizshme të pishinave dhe pjesët mbrojtëse të lëvizshme të instaluara në pishina për përdorim publike"

më tepër

Siguria e produkteve ushqimore është çështje jetike dhe prioritet

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 13810:2022 “Turizëm dhe shërbime të lidhura me të - Vizita në vende industriale, kulturore dhe historike - Kërkesa dhe rekomandime”

më tepër

Investimet financiare për mjedisin dhe efekti i tyre në ndryshimet klimatike

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Madhësitë dhe njësitë — Pjesa 6: Elektromagnetizmi

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 2 më tepër

Drithëra dhe produktet e drithërave - Grurë i zakonshëm (Triticum aestivum L.) - Përcaktimi i vetive të matjes së cilësisë së brumit nën hidratim të vazhdueshëm nga teste të miellrave tregtar ose komercial dhe metodologjia e testit të bluarjes

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Produktet me bazë biologjike - Përdorimi i raporteve të qëndrueshme të izotopeve të karbonit, hidrogjenit, oksigjenit dhe azotit si mjete për verifikimin e origjinës së lëndës fillestare me bazë biologjike dhe karakteristikat e proceseve të prodhimit - Pasqyra e aplikacioneve ekzistuese përkatëse

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Përkufizime dhe kritere teknike për ushqimet dhe përbërësit e ushqimit të përshtatshëm për vegjetarianët ose veganët dhe për etiketim dhe pretendimet (ISO 23662:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Analizat shqisore - Përzgjedhja dhe trajnimi i vlerësuesve shqisor (ISO 8586:2023)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Lëndët e para aromatike natyrore – Fjalori (ISO 9235:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Lëng i koncentruar i manit të zi - Specifikimet

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër

Angjinarja - Specifikimi dhe metodat e testimit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 360 më tepër