DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

DPS ka publikuar standardin SSH EN 17266:2019

Produkte ushqimore - Përcaktimi i elementeve dhe llojeve të tyre kimike - Përcaktimi i merkurit organik në ushqim deti me anë të analizës së merkurit elementar

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 61331-3:2014

Pajisje mbrojtëse kundër rrezatimit X mjekësor diagnostikues - Pjesa 3: Veshje dhe syze të mbrojtjes radiologjike, veshjet mbrojtëse të pacientit

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13814-2:2019

Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 2: Funksionimi, mirëmbajtja dhe përdorimi

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-89: Kërkesa të veçanta për pajisjet frigoriferike për përdorim tregtar me një njësi kondensimi të lëngut ngrirës ose kompresor të përfshirë ose jo

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12977-1:2018

Sisteme me ngrohje diellore dhe përbërësit e tyre - Sistemet e prodhuara me porosi - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme për ngrohësit diellorë të ujit dhe sistemet e kombinuara

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1335-2:2018

Mobilje për zyra - Karrige për zyrë - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks