DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të dyrë për vitin 2021 më datë 21 Dhjetor.

më tepër

Standardi SSH EN ISO 14065, një përpjekje teknike në ndihmë të sfidave ambientale

Standardi ISO 14065specifikon parimet dhe kërkesat për organet që ndërmarrin monitorimin dhe verifikimin e niveleve të emetimit të gazrave serrë në mjedis.

më tepër

Standardi SSH EN ISO 14064-3 si pjesë e serisë së standardeve që lehtësojnë krizën mjedisore

Standardi ISO 14064-3 ofron udhëzime teknike për të gjithë operatorët që implementojnë projekte dhe menaxhojnë sistemet e monitorimit të niveleve të gazrave serrë (GHG) në mjedis.

më tepër

Të rejat më të fundit në Fushën e Menaxhimit të Energjisë

Ajo çfarë është e mirë për mjedisin është shpesh e mirë edhe për biznesin, konsumi efikas i energjisë është një shembull i mirë i saj.

më tepër

Standardi SSH EN ISO 14064-2 si kontribut në lehtësimin e krizës mjedisore

Është adoptuar standardi SSH EN ISO 14064-2:2019 - Gazet serrë Pjesa 2: Specifikimi me udhëzuesin në nivel projektimi për përcaktimin sasior, monitorimin dhe raportimin e reduktimeve të emitimeve të gazit ose të pakësimit të shtimit.

më tepër

Përfitimet e qytetarëve Afrikan nga përdorimi i standardeve në impjantet e ujit të pijshëm

“Uji Senegal” (Sénégalaise Des Eaux - SDE) - tani një referencë në Afrikë - siguron ujë të pijshëm për një popullsi prej pesë milionësh, duke i mundësuar Senegalezëve cilësi më të mirë në ujin e pijshëm.

më tepër

Draft Standardet Shqiptare

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës sëmendimit publik është 60 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.