DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Kontaktet e stafit

Emri-Mbiemri/Pozicioni/Tel/E-mail

Riza HASANAJ

Drejtor i Përgjithshëm

+ 355 (0) 4 224 71 77

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 68 80 55 600

Riza.Hasanaj@dps.gov.al

Vera KOKONOZI

Sekretare

+ 355 (0) 4 222 62 55

Vera.Kokonozi@dps.gov.al

Drejtoria e Standardeve

Gentian GJYREZI

Drejtor

+ 355 (0) 4 222 62 55

Gentian.Gjyrezi@dps.gov.al

Sektori CEN/ISO

Gentian TREBESHINA

Përgjegjës

+ 355 (0) 4 222 62 55

Gentian.Trebeshina@dps.gov.al

Erjola ÇEKIÇI

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Erjola.Çekiçi@dps.gov.al

Elona TELULI

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Elona.Teluli@dps.gov.al

Sektori CENELEC/IEC

Indrit HALEBI

Përgjegjës

+ 355 (0) 4 222 62 55

Indrit.Halebi@dps.gov.al

Arjana LLANGOZI

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Arjana.Llangozi@dps.gov.al

Granit ÇERKEZI

Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55

Granit.Cerkezi@dps.gov.al

Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

Kostanca DEDJA

Drejtore - Koordinatore për të drejtën e informimit

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 (0) 4 223 48 54

Kostanca.Dedja@dps.gov.al

Sektori i Promovimit dhe Marketingut

Olta BANE

+ 355 (0) 4 222 62 55

Specialiste

Olta.Bane@dps.gov.al

Elsa KULLOLLI

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Elsa.Kullolli@dps.gov.al

Sektori i Pikës së Referimit në OBT Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve

Alma KOLONJARI

Përgjegjëse

+ 355 (0) 4 222 62 55

alma.kolonjari@dps.gov.al

Lindita MISHOVA

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Lindita.Mishova@dps.gov.al

Sara DALIPAJ

Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55

Sara.Dalipaj@dps.gov.al