DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01. 14.04.2023 Kërkesë për informacion 18.04.2023 Mbi standardet e kërkuara në një procedurë prokurimi të Drejtorisë së Përgjithsme të Arkivave Është dhënë pergjigja nga DPS në datë 18 Prill 2023 Nuk ka
02. 1 Janar - 31 Mars 2023 Nuk ka Nuk ka
03. 1 Tetor - 31 Dhjetor 2022 Nuk ka Nuk ka
04. 30 Qershor - 30 Shtator 2022 Nuk ka Nuk ka
05. 21 Dhjetor 2021 Kërkesë për Informacion
06. 07.06.2022 Kërkesë për Informacion Lutemi gjeni organigramen e DPS ne linkun: https://dps.gov.al/sq/download/page-section/document/186 Nuk ka
07. 24.03.2022 Shkolla Koreografike - Kërkesë për pajisje të nevojshme 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
08. 24.03.2022 MFE - Kërkesë për informacion 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
09. 23.03.2022 ISHTI - Kërkesë për informacion 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
10. 08.02.2022 Illyrian Guard - Kërkesë për informacion mbi listën e anëtarëve të komisioneve teknike 10.02.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
11. 04.02.2022 ISSH - Kërkesë për Informacion 08.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
12. 01.02.2022 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Për blerjen e standardeve shqiptare 03.02.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar për standardet shqiptare, specifikisht për standardin SSH ISO 7301:2011 Me shkresë zyrtare Nuk ka
13. 26.01.2022 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Për kompetencë 03.02.2022 DPS vë në dispozicion përgjigjen sipas kërkesës së të interesuarit Me shkresë zyrtare Nuk ka
14. 11.01.2022 Kërkesë informacioni për pikat e kontaktit të DPS në organizmat Evropiane dhe Ndërkombëtare 13.01.2022 DPS ka vënë në dispozicion pikat e kontaktit në organizmat Evropiane dhe Ndërkombëtare të Standardizimit Me shkresë zyrtare Nuk ka