DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01. 19.03.2024 Kërkesë për standarde nga Instituti i Ndërtimit Shkresa me Nr. prot. 82, datë 21.03.2024 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
02. 16.01.2024 Kërkesë për informacion 'Bashkia Skrapar' Shkresa me Nr. prot. 24, datë 18.01.2024 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka