DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Çfarë është një standard?

Standardet janë dokumente teknike, vullnetare, të cilët:

Përmbajnë specifikime teknike për produkte apo shërbime të fushave të ndryshme;

Përgatiten me propozimin e palëve të interesuara, pjesëmarrës ose jo në Komitetet Teknike të DPS;

Bazohen në rezultatet e zhvillimit bashkëkohor të teknologjisë;

Miratohen me konsensus nga Komitetet Teknike të DPS dhe ratifikohen nga DPS;

Vihen në dispozicion të kujtdo.

Standardet vendosin Standarde!

Ato çojnë përpara ndryshimin, lehtësojnë arritjen e cilësisë, japin siguri, unifikojnë metodat e provave dhe procedurat dhe lehtësojnë në përgjithësi komunikimin duke përcaktuar çfarë është një “standard” për produktet dhe shërbimet;

Standardet përgatiten nga ata që i zbatojnë ato në praktikë dhe që dinë ekzaktësisht se për çfarë janë ato;

Standardet kontribuojnë ndjeshëm në rritjen ekonomike të vendit.