DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: gjenerator elektrik me lëndë djegëse
Term in English: fuel cells

Term type:
Term in Albanian: gjenerator elektrik me lëndë djegëse
Term in English: fuel cells

Term type:
Term in Albanian: mjet hekurudhor
Term in English: rolling stock

Term type:
Term in Albanian: rrjet industrial
Term in English: fieldbuse

Term type:
Term in Albanian: qark i stampuar
Term in English: printed board

Term type:
Term in Albanian: dispeçer-i
Term in English: dispatcher

Term type:
Term in Albanian: sustë spirale e kontaktit
Term in English: whisker

Term type:
Term in Albanian: ripërtëritshme
Term in English: renewable

Term type:
Term in Albanian: anemometri
Term in English: anemometry

Term type:
Term in Albanian: linjë krahasuese
Term in English: benchmark

Term type:
Term in Albanian: gabim shtypi
Term in English: erratum

Term type:
Term in Albanian: përballje
Term in English: coping

Term type:
Term in Albanian: mikrokanal
Term in English: microduct

Term type:
Term in Albanian: zona-t
Term in English: zones

Term type:
Term in Albanian: zonë-a
Term in English: zone

Term type:
Term in Albanian: Zn (zink-u)
Term in English: Zn

Term type:
Term in Albanian: zirkonium-i
Term in English: zirconium

Term type:
Term in Albanian: zirkon-i
Term in English: zirconia

Term type:
Term in Albanian: zink-nikel
Term in English: zinc-nickel

Term type:
Term in Albanian: zink-alumin
Term in English: zinc-aluminium