DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: i thurur
Term in English: woven

Term type:
Term in Albanian: i mbështjellë
Term in English: wound

Term type:
Term in Albanian: 1. i veshur (imbajtur veshur); 2. i konsumuar
Term in English: worn

Term type:
Term in Albanian: WORLD
Term in English: world

Term type:
Term in Albanian: vende pune
Term in English: workstations

Term type:
Term in Albanian: vend pune
Term in English: workstation

Term type:
Term in Albanian: 1. repart; 2. ofiçinë
Term in English: workshop

Term type:
Term in Albanian: punime-t
Term in English: works

Term type:
Term in Albanian: 1. dhoma pune; 2. lokal pune
Term in English: workrooms

Term type:
Term in Albanian: vende pune
Term in English: workplaces

Term type:
Term in Albanian: vend pune
Term in English: workplace

Term type:
Term in Albanian: copa përpunimi
Term in English: workpieces

Term type:
Term in Albanian: punim-i
Term in English: workmanship

Term type:
Term in Albanian: ngarkesë pune
Term in English: work-load

Term type:
Term in Albanian: ngarkesë pune
Term in English: workload

Term type:
Term in Albanian: 1. punues-e; 2. përpunues-e
Term in English: working

Term type:
Term in Albanian: punëtorë-t
Term in English: workers

Term type:
Term in Albanian: banka pune
Term in English: workbenches

Term type:
Term in Albanian: i përpunueshëm
Term in English: workable

Term type:
Term in Albanian: përpunueshmëri-a
Term in English: workability