DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: 1. me tel; 2. me kabllo
Term in English: wired

Term type:
Term in Albanian: 1. tel-i; 2. kabllo
Term in English: wire

Term type:
Term in Albanian: fshirës-it
Term in English: wipers

Term type:
Term in Albanian: në formë krahu
Term in English: wing-shaped

Term type:
Term in Albanian: dritare-t
Term in English: windows

Term type:
Term in Albanian: dritare-ja
Term in English: window

Term type:
Term in Albanian: mbështjella-t
Term in English: windings

Term type:
Term in Albanian: 1. mbështjellës-e; 2. mbështjellje
Term in English: winding

Term type:
Term in Albanian: mbështjellës-e
Term in English: windig

Term type:
Term in Albanian: mbështjellëse-t
Term in English: winders

Term type:
Term in Albanian: me erë
Term in English: wind

Term type:
Term in Albanian: argano-t
Term in English: winches

Term type:
Term in Albanian: gjerësi-të
Term in English: widths

Term type:
Term in Albanian: gjerësi-a
Term in English: width

Term type:
Term in Albanian: brez i gjerë
Term in English: wide-width

Term type:
Term in Albanian: më i gjerë
Term in English: wider

Term type:
Term in Albanian: grykë e gjerë
Term in English: wide-mouth

Term type:
Term in Albanian: brez i gjerë
Term in English: wideband

Term type:
Term in Albanian: i gjerë
Term in English: wide

Term type:
Term in Albanian: wikcbold
Term in English: wick