DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: i lagët
Term in English: wet

Term type:
Term in Albanian: puse-t
Term in English: wells

Term type:
Term in Albanian: krye pusi (kokë pusi)
Term in English: wellhead

Term type:
Term in Albanian: pus-i
Term in English: well

Term type:
Term in Albanian: mirëqënie-a
Term in English: welfare

Term type:
Term in Albanian: saldura-t (tegele saldimi)
Term in English: welds

Term type:
Term in Albanian: saldim-i
Term in English: weld-on

Term type:
Term in Albanian: 1. saldues-e; 2. saldim-i
Term in English: welding

Term type:
Term in Albanian: i saldatorëve
Term in English: welders'

Term type:
Term in Albanian: saldatorë-t
Term in English: welders

Term type:
Term in Albanian: i salduar
Term in English: welded

Term type:
Term in Albanian: i saldueshëm
Term in English: weldable

Term type:
Term in Albanian: saldurë-a (tegel saldimi)
Term in English: weld

Term type:
Term in Albanian: 1. peshues-e; 2. peshim-i
Term in English: weighting

Term type:
Term in Albanian: peshëmbajtës-e
Term in English: weight-bearing

Term type:
Term in Albanian: peshë-a
Term in English: weight

Term type:
Term in Albanian: 1. peshim-i; 2. peshues-e
Term in English: weighing

Term type:
Term in Albanian: pykë-a
Term in English: wedge

Term type:
Term in Albanian: 1. endës-e; 2. endje-a
Term in English: webbing

Term type:
Term in Albanian: copë e endur
Term in English: web