DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Seria 10000

Menaxhimi i Cilësisë

Udhëzim për teknikat statistikore për ISO 9001:2000

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Udhëzime për dokumentacionin e sistemit të menaxhimit të cilësisë

95.99 Withdrawal of Standard

DPS/KT 1 më tepër

Sistemet e menaxhimit të matjes - Kërkesat për proceset e matjes dhe pajisjet e matjes

60.60 Standard published

DPS/KT 12 më tepër

Udhëzime për auditimin e sistemeve të menaxhimit (ISO 19011:2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Menaxhim i cilësisë - Udhëzime për planet e cilësisë

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzime për menaxhimin e konfiguracionit

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzime për menaxhimin e cilësisë në projekte

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Menaxhim i cilësisë - Udhëzim për menaxhimin e kompetencave dhe trajnimin e personelit

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Menaxhimi i një organizate për rezultate cilësore - Udhëzim për realizimin e përfitimeve financiare dhe ekonomike

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër