DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Seria 9000

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

Përfitimet / Familja ISO 9001

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Bazat dhe fjalori (ISO 9000:2015)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat (ISO 9001:2015)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër

Menaxhimi i cilësisë - Cilësia e një organizate - Udhëzim për të arritur sukses të qëndrueshëm (ISO 9004: 2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 më tepër