DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Feedback nga klienti

Ju lutem plotësoni Pyetësorin për feedback nga klienti, në lidhje me shërbimet që DPS ofron.

Formularin e plotësuar mund ta dërgoni në adresën tonë të internetit: info@dps.gov.al

1. Pyetësori për shërbimet në zyra

2. Pyetësori për shërbimet on-line