DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Pyetësor për klientin

Ju lutem plotësoni Pyetësorin për feedback nga klienti, në lidhje me shërbimet që DPS ofron.

Formularin e plotësuar mund ta dërgoni në adresën tonë të internetit: info@dps.gov.al

Pyetësorin me feedback nga klienti