DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

45000 Series

Standardization, Certification and Acreditation

S SH EN 45011:1998

21 fq.

3391 lekë

(al ,en, fr, de)

Kërkesa të përgjithshme për funksionimin e trupave që kryejnë çertifikimin e produktit.

General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996; EN 45011:1998)

S SH EN 45020:2006

74 fq.

6128 lekë

(al ,en, fr, de)

Standardizimi dhe aktivitete që lidhen me të - Fjalor i përgjithshëm

Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996; EN 45020:1998)

Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)

60.60 Standard published

DPS/KT 1 more