DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Artikuj

Turizmi aventuror

Turizmi aventuror. Më shumë emocione dhe më pak rrisqe me standarde Ndërkombëtare

Standardi Evropian (EN 16 372) mbi Shërbimet e Kirurgjisë Estetike

Standardi Evropian (EN 16 372) mbi Shërbimet e Kirurgjisë Estetike

Uji është jeta!

Uji është jeta!

Një standard i ri ndërkombëtar për të ulur aksidentet në miniera!

Një standard i ri ndërkombëtar për të ulur aksidentet në miniera!

Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit!

Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit!

Përdorimi i standardeve të Organizatës Ndërkombëtare të Standardizimit

Numri i çertifikatave të vlefshme për standardet e sistemit të menaxhimit të Organizatës Ndërkombëtare të Standardizimit (ISO), (MSS) është rritur 8% në 2016 krahasuar me 2015