DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Publikime

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) i kushton një vëmendje të veçantë rritjes së informimit të operatorëve ekonomike, konsumatorëve dhe palëve të tjera të interesuara për standardet.

Për këtë janë përgatitur dhe shpërndahen në aktivitetet, panaire dhe tavolinat e promocionit një sërë botimesh me karakter të përgjithshëm informues, ashtu edhe në detaje me teknike, të tilla si: libra, fletëpalosje, broshura, artikuj të ndryshëm etj.

Disa nga botimet janë:

Fletepalosje:

Libra dhe Broshura:

Postera me tematikë:

Gjithashtu, janë përgatitur materiale rreth rolit dhe misionit të DPS për koordinimin dhe zhvillimin e të gjitha veprimtarive në fushën e standardizimit, ku jepen edhe të dhëna mbi historikun e standardizimit në Shqipëri, misionit të DPS, çfarë është një standard, përfitimet nga përdorimi i standardeve etj.