DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Botime

Disa nga botimet (libra, fletëpalosje, broshura) që janë përgatitur e shpërndarë nga DPS:

* STANDARDIZIMI një garanci më shumë për cilësinë dhe sigurinë e produkteve

* SISTEMET e CILËSISË: e ardhmja për biznesin

* Parimet e manaxhimit të cilësisë

* Opinioni juaj ka rëndësi

* "Sistemi HACCP"

* "Direktivat dhe standardet që lidhen me to"

* "Markimi i produkteve dhe çertifikimi i sistemeve"

* "Standardizimi Europian në një kontekst global"

* "Përfitimet nga standardet”

* Ju jetoni me standardet Europiane 24 orë

* Sistemet e Menaxhimit Mjedisor për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

* Udhëzuesi i Menaxhimit të Shërbimieve

* Standardet funksionojnë gjithmonë

* Standardizimi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme