DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu
 • We live everyday with Standards

  We live everyday with Standards

 • Standards are everywhere

  Standards are everywhere

 • Risk management in systems and software engineering

  Risk management in systems and software engineering

 • Welcome GDS

  Welcome GDSEvents & News

DPS publikon Buletinin Nr. 91

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Prill-Qershor 2022. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13031-1:2019

'Serrat - Projektimi dhe ndërtimi - Pjesa 1: Serrat për prodhim tregtar'

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 10077-1:2017

“Performanca termike e dritareve, dyerve dhe grilave - Llogaritja e transmetimit termik - Pjesa 1: Të përgjithshme (ISO 10077-1:2017)”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12331:2015

“Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për grirjen e mishit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës”

more

Ti mbajmë të sigurtë zjarrëfikësit

Zjarrfikësit do të bënin gjithçka për të mbrojtur gjithë shoqërinë

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13451-10:2018

“Pajisje për pishina - Pjesa 10: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për korsitë e zhytjes, hedhjet nga trampolina dhe pajisja shoqëruese”

more

Draft Albanian Standards on public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 90 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Smart community infrastructures — Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Smart community infrastructures — Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks