DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
 • World Standards Day

  World Standards Day

 • We live everyday with Standards

  We live everyday with Standards

 • Standards are everywhere

  Standards are everywhere

 • Risk management in systems and software engineering

  Risk management in systems and software engineering

 • Welcome GDS

  Welcome GDSEvents & News

Rimëkëmbja e Turizmit Mjekësor

Sapo është publikuar standardi i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), i cili mbështet rritjen e sigurisë shëndetësore.

more

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

more

Bashkohu në Ditën Botërore të Standardeve

14 Tetori shënon çdo vit ditën botërore të standardeve, si një iniciativë e përbashkët e organizatave ndërkombëtare ISO, IEC dhe ITU.

more

Dita Botërore e Standardeve - 14 Tetor 2021

Drejtues të ISO ndajnë vizionin e tyre për një botë më të mirë. Synimet për një Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG) përfaqësojnë një vizion të përbashkët për paqen dhe prosperitetin, për njerëzit dhe planetin.

more

SSH EN 1725:1998 Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods

This standard specifies mechanical safety requirements and testing for all types of fully erected domestic adult beds including all component elements

more

Takim konsultativ mbi gjetjet e raportit të "Vlerësimit të Nevojave për Trajnim 2021-2022"

Takim konsultativ me "Drejtorinë e Përgjithshme të Standartizimit" mbi gjetjet e raportit të "Vlerësimit të Nevojave për Trajnim 2021-2022"

more

Draft Albanian Standards

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 60 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO 660:2009)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 307 more

Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 more

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 5G; Telecommunication management; Quality of Experience (QoE) measurement collection; Concepts, use cases and requirements (3GPP TS 28.404 version 16.2.0 Release 16)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 more

Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 more

Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 more

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 more

Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 more

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 12 more

Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 more

Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 more