DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu
 • We live everyday with Standards

  We live everyday with Standards

 • Standards are everywhere

  Standards are everywhere

 • Risk management in systems and software engineering

  Risk management in systems and software engineering

 • Welcome GDS

  Welcome GDSEvents & News

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14344:2022 “Artikuj të kujdesit për fëmijë - Sediljet e fëmijëve për biçikleta - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1018:2021 “Kimikatet që përdoren për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor - Karbonat kalciumi”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 358:2018 “Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjate punës dhe për parandalimin e rënies nga lartësia - Rripat dhe litarët e kontrollit për pozicionimin gjate punës"

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14614:2020 “Cilësia e ujit - Standard udhëzues për vlerësimin e veçorive hidromorfologjike të lumenjve”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 12767:2019 “Siguria pasive e strukturave mbështetëse për pajisjet rrugore - Kërkesat dhe metodat e provës”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 12312-1:2022 “Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë, që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit, si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm"

more

Draft Albanian Standards on public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 90 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Smart community infrastructures — Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Smart community infrastructures — Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Wildland firefighting personal protective equipment — Requirements and test methods — Part 3: Clothing

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 160 more

Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2020)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 249 more

Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 2: Double-beam instrument (ISO 13468-2:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 249 more