DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu
 • We live everyday with Standards

  We live everyday with Standards

 • Standards are everywhere

  Standards are everywhere

 • Risk management in systems and software engineering

  Risk management in systems and software engineering

 • Welcome GDS

  Welcome GDSEvents & News

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13203-2:2018

“Pajisje shtëpiake, që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë”

more

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) sapo ka publikuar një udhëzues të ri për testimin e COVID-19

Specifikimi i ri teknik i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) do të përmirësojë procedurat e testimit të personave të infektuar nga virusi Koronavirus 2.

more

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 12967-1:2020

“Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 16140-4:2020

“Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Vlerësimi i metodës - Pjesa 4: Protokolli për vlefshmërinë e metodës në një laborator të vetëm (ISO 16140-4: 2020)”

more

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

more

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 24496:2021

“Mobilje zyre — Karrige zyre — Metoda për përcaktimin e përmasave”

more

Draft Albanian Standards on public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 90 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Health Informatics - Automatic identification and data capture marking and labelling - Subject of care and individual provider identification (ISO 18530:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Genomics informatics - Omics Markup Language (OML) (ISO 21393:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 1: Test suite structure and purposes

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 2: Abstract test suite

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more

Intelligent transport systems - Location Referencing Harmonisation for Urban-ITS - Part 2: Transformation methods

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 more