DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu
 • We live everyday with Standards

  We live everyday with Standards

 • Standards are everywhere

  Standards are everywhere

 • Risk management in systems and software engineering

  Risk management in systems and software engineering

 • Welcome GDS

  Welcome GDSEvents & News

DPS ka publikuar standardin SSH EN 646:2018 “Letër dhe karton në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës së letrës dhe të kartonit të ngjyrosur”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 228:2012+A1:2017 “Lëndët djegëse për automjete - Benzinë pa plumb - Kërkesat dhe metodat e provës”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 50527-1:2016 “Procedurë për vlerësimin e ekspozimit ndaj fushave elektromagnetike të punonjësve që lidhen me pajisjet mjekësore të transplantueshme aktive - Pjesa 1: Të përgjithshme”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13814-2:2019 “Siguria e lodrave dhe e pajisjeve të argëtimit - Pjesa 2: Funksionimi, mirëmbajtja dhe përdorimi”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1264-2:2021 “Sisteme të ngrohjes dhe ftohjes me bazë uji të fiksuara në sipërfaqe.- Pjesa 2: Ngrohja e dyshemesë. Metodat e provës për përcaktimin e fuqisë termike duke përdorur llogaritjen dhe metodat e provës”

more

DPS ka publikuar standardin SSH EN 1420:2016 “Ndikimi i materialeve organike në ujin e destinuar për konsum njerëzor - Përcaktimi i erës dhe vlerësimi i aromës të ujit në sistemet e tubacioneve”

more

Draft Albanian Standards on public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 90 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 6 more

Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 more

Telecontrol equipment and systems - Part 6-505: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 User guide

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Amendment 1 - Telecontrol equipment and systems - Part 6-505: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - Tase.2 User guide

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Telecontrol equipment and systems - Part 5-7: Transmission protocols - Security extensions to IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-104 protocols (applying IEC 62351)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Telecontrol equipment and systems - Part 5-601: Transmission protocols - Conformance test cases for the IEC 60870-5-101 companion standard

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Telecontrol equipment and systems - Part 5-604: Conformance test cases for the IEC 60870-5-104 companion standard

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Telecontrol equipment and systems. Part 4: Performance requirements

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 more

Smart community infrastructures — Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Smart community infrastructures — Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks