DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Kartelë Informative e Shërbimeve të DPS

Qëllimi i këtij shërbimi është të përmbushë nevojat e palëve të interesit, ndërmjet tjerash biznesit, industrisë dhe tregtisë, ofruesve të shërbimeve, autoriteteve publike dhe rregullatorëve, qendrave akademike dhe kërkimore, shoqatave tregtare dhe grupeve të interesit që përfaqësojnë ambientalistët, konsumatorët, ndërmarrjet e vogla e të mesme dhe institucione të tjera publike dhe private për Standardet Shqiptare.

Për më tepër:

Standardet e publikuara nga DPS sigurojnë cilësi të lartë për produktet e shërbimet e orfuara në treg, dhe përfshijnë kërkesat e cilësisë, sigurisë, mjedisit, ndërveprimit dhe përshtatshmërisë. Standardet i përshtaten në mënyrë proaktive zhvillimeve më të reja dhe mbështesin konkurrencën e lirë, mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e qëndrueshme për mirëqenien e qytetarëve dhe forcimin e tregut.

Për më tepër:

Shitja e Standardeve Shqiptare

KARTELË INFORMATIVE

KARTELË INFORMATIVE