DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Lista e Komiteteve Teknike Pasqyrë

Tabela e Komiteteve Teknike (KT) të DPS pasqyrë të Komiteteve Teknike Evropiane të CEN, CENELEC, ETSI dhe Ndërkombëtare (ISO dhe IEC).

KT Pasqyrë të DPS

Lista e Komiteteve Teknike (KT) të DPS Pasqyrë të Komiteteve Teknike Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe Ndërkombëtare (ISO dhe IEC).