DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: për, rreth
Term in English: about

Term type:
Term in Albanian: jonormal-e
Term in English: abnormal

Term type:
Term in Albanian: aftësi-a
Term in English: ability

Term type:
Term in Albanian: barkore-e
Term in English: abdominal

Term type:
Term in Albanian: bark-u
Term in English: abdomen

Term type:
Term in Albanian: shkurtime-t
Term in English: abbreviations

Term type:
Term in Albanian: (i,e) shkurtuar
Term in English: abbreviated

Term type:
Term in Albanian: shpjegim
Term in English: abandonment