DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: përshpejtues-i
Term in English: accelerating

Term type:
Term in Albanian: i përshpejtuar
Term in English: accelerated

Term type:
Term in Albanian: absorbueshmëria
Term in English: absorptiveness

Term type:
Term in Albanian: absorbues-e
Term in English: absorptive

Term type:
Term in Albanian: absorbim-i
Term in English: absorption

Term type:
Term in Albanian: absorbim-i
Term in English: absorptance

Term type:
Term in Albanian: absorbues-e
Term in English: absorbing

Term type:
Term in Albanian: absorbues-at
Term in English: absorbers

Term type:
Term in Albanian: absorbues-i
Term in English: absorbent

Term type:
Term in Albanian: absorbueshmëri-a
Term in English: absorbency

Term type:
Term in Albanian: absorbim-i
Term in English: absorbance

Term type:
Term in Albanian: absolut-e
Term in English: absolute

Term type:
Term in Albanian: mungesë-a
Term in English: absence

Term type:
Term in Albanian: (i,e) thjeshtuar, shkurtuar
Term in English: abridged

Term type:
Term in Albanian: abrazivë-t
Term in English: abrasives

Term type:
Term in Albanian: 1. abraziv-e; 2. abraziv-i
Term in English: abrasive

Term type:
Term in Albanian: abrazion-i
Term in English: abrasion

Term type:
Term in Albanian: provë abrazioni
Term in English: abrader

Term type:
Term in Albanian: mbi terren
Term in English: above-ground

Term type:
Term in Albanian: sipër
Term in English: above