DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: aliazh zinku
Term in English: zinc-alloy

Term type:
Term in Albanian: zink-u
Term in English: zinc

Term type:
Term in Albanian: zero-ja
Term in English: zero

Term type:
Term in Albanian: Jung-u
Term in English: young

Term type:
Term in Albanian: tip qaforeje
Term in English: yoke-type

Term type:
Term in Albanian: qafore
Term in English: yoke

Term type:
Term in Albanian: epshmëri
Term in English: yield

Term type:
Term in Albanian: fije-t
Term in English: yarns

Term type:
Term in Albanian: fill-i
Term in English: yarn

Term type:
Term in Albanian: rreze X
Term in English: X-ray

Term type:
Term in Albanian: rrezatim X
Term in English: X-radiation

Term type:
Term in Albanian: hark me ksenon
Term in English: xenon-arc

Term type:
Term in Albanian: ksenon-i
Term in English: xenon

Term type:
Term in Albanian: ksantogenat-i
Term in English: xanthogenate

Term type:
Term in Albanian: i farkëtuar
Term in English: wrought

Term type:
Term in Albanian: 1. shkrim-i; 2. shkrues-e
Term in English: writing

Term type:
Term in Albanian: autorët (redaktuesit)
Term in English: writers

Term type:
Term in Albanian: çelësa-t
Term in English: wrenches

Term type:
Term in Albanian: i mbështjellë
Term in English: wrapped

Term type:
Term in Albanian: mbështjellje-a
Term in English: wrap