DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Terms

Description of term section...
Term type
Term in Albanian
Term in English
Term type:
Term in Albanian: 1. punë-a; 2. punim; 3. vepër
Term in English: work

Term type:
Term in Albanian: fjalë-t
Term in English: words

Term type:
Term in Albanian: lesh-i (vatë-a)
Term in English: wool

Term type:
Term in Albanian: drupërpunues-e
Term in English: woodworking

Term type:
Term in Albanian: drushkatërrues-e
Term in English: wood-destroying

Term type:
Term in Albanian: me bazë lënde druri
Term in English: wood-based

Term type:
Term in Albanian: lëndë druri
Term in English: wood

Term type:
Term in Albanian: qëndresë-a
Term in English: withstand

Term type:
Term in Albanian: pa
Term in English: without

Term type:
Term in Albanian: brenda
Term in English: within

Term type:
Term in Albanian: 1. (i,e) tërhequr; 2. (i,e) shfuqizuar
Term in English: withdrawn

Term type:
Term in Albanian: zmbrapsje-a
Term in English: withdrawal

Term type:
Term in Albanian: me
Term in English: with

Term type:
Term in Albanian: 1. lidhje me kabllo; 2. instalim me kabllo
Term in English: wiring

Term type:
Term in Albanian: 1. mbështjelljet me tel; 2. mbështjellëse me tel
Term in English: wire-wound-windings

Term type:
Term in Albanian: i mbështjellë me tel, spirë
Term in English: wire-wound

Term type:
Term in Albanian: i mbështjellë me tel, spirë
Term in English: wirewound

Term type:
Term in Albanian: tela-t
Term in English: wires

Term type:
Term in Albanian: 1. pa tel; 2. pa kabllo
Term in English: wireless

Term type:
Term in Albanian: tel shkrirës
Term in English: wire-flux