DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Informacion në lidhje me zhvillimin e seminarit në internet

CEN), njofton se më datë 27 tetor 2020 organizon një seminar në internet me temë: Standardet për inteligjencën artificiale, të cilat përdoren në pajisjet e kujdesit shëndetësor

Siguria në plazhe është një ndër kriteret kryesore për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm

Sapo është përditësuar seria e standardeve ISO për pajisjet personale notuese, jelekë shpëtimi

Përshtatja e standardeve me ndryshimet klimatike - Qasjet, sfidat dhe mendimet në lidhje me ndryshimet klimatike

Organizmi i standardizimit për Hollandën (NEN), anëtar i Komitetit Evropian për Standardizimin (CEN), njofton se në datat 5 dhe 6 tetor 2020 organizon një seminar në internet me temë: Përshtatja e standardeve me ndryshimet klimatike - Qasjet, sfidat

Dita Ndërkombëtare e Turizmit

Udhëtimi është një menyrë për t’u shkëputur nga problemet e përditshme dhe stresi i punës. Udhëtimet në zonat rurale

Teknologjia e gatimit të shpejtë përmirëson jetën

Sobat e vjetra tradicionale janë një ndër shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit të mjedisit dhe gjithashtu edhe për vdekjen e miliona njerëzve në të gjithë botën

“Sapo është publikuar standardi i ri ISO për bimën argjinare”

Argjinarja është një bimë shumë e shëndetshme e mbushur me vlera ushqyese.

Sinjale sigurie për ujëra dhe flamurë sigurie për plazhe

Në kohët e sotme njerëzit i bëjnë pushimet në çdo vend të botës prandaj shenjat dhe flamujt e sigurisë për plazhe duhet të përcaktohen në një gjuhë globale

Emocione dhe siguri në turizimin aventuror

Aventurat në turizëm janë një përvojë e paharrueshme por shpesh shoqërohen nga rreziqe dhe aksidente të mundshme të turistëve

Siguria e automjeteve, të cilat qarkullojnë në rrugë me borë dhe akull

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN), sapo ka publikuar standardin më të ri, EN 16662-1:2020 ‘Siguria e automjeteve, të cilat qarkullojnë në rrugë me borë dhe akull’

Standardi i ri ISO mbi asparagun dhe vlerat e tij ushqyese

Asparagu është një nga perimet më të kërkuara dhe më të shitura

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) sapo ka publikuar standardin më të ri ISO 31800

Higjiena dhe pastërtia është një e drejtë, e cila i mohohet më shumë se gjysmës së popullsisë në botës, mohimi i të cilës çon në rrezik për infektim çdo ditë nga sëmundje, të cilat i rrezikojnë jetën

Shpresë e re për zhvillim e turizmit mjekësor

Sektori i turizmit mjekësor, gjatë viteve të fundit po zhvillohet me ritme të shpejta

Produkte ushqimore për kafshë është standardi më i ri i publikuar nga Komiteti Evpropian për Stanardizimin (CEN)

Standardet e publikuara nga CEN në fushën e ushqimit dhe bujqësisë, janë kryesisht të përqëndruara në sigurinë ushqimore

Standardi EN 17099: Kërkesat për etiketimin e peshkut dhe produkteve të detit

Organizatat kryesore në industrinë e prodhimeve të detit kanë arritur në rezultatin se logjistika dhe kostot operative përbëjnë deri në 15% të kostos së shitjes të peshkut dhe produkteve të detit

Biodiversiteti në krye të axhendës së standardeve

ISO sapo ka krijuar një komitet teknik të ri me ekspertë të fushës së biodiversitetit

Standardet ISO ndihmojnë në mbajtjen e higjienës personale dhe pastërtisë

Higjiena personale dhe pastërtia janë më të rëndësishmet në mbajtjen e shëndetit sa më të mirë. Larja e duarve rregullisht ndikon në reduktimin e përhapjes së sëmundjeve infektive

Sapo është përditësuar standardi për testimin e pajisjeve mjekësore

Siguria e pacientëve është qëllimi kryesor i përditësimit të standardit ISO 14155, i cili përdoret në industri, si praktika më e mirë në testimet klinike

DPS publikon Buletinin Nr. 83

Buletini Nr. 83, për periudhën Prill ‐ Qershor 2020, përmban standarde të adoptuara, standarde të shfuqizuara, projekt-standarde Shqiptare për mendim publik dhe projekt-dokumente Shqiptare për mendim publik