DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Të mbrojtur, të sigurt në privatësinë e komunikimeve në internet pavarësisht nga lloji i biznesit që keni

Standardi ndërkombëtar ISO / IEC 27009 “Siguria e informacionit, siguria në internet dhe mbrojtja e privatësisë

DPS publikon Katalogun e Standardeve Shqiptare 2020

Katalogu 2020, përmban arkivën e standardeve shqiptare, deri në Maj 2020.

Covid-19 - Adresimi i sfidave në vendin e punës

Mbajtja e sigurt dhe e shëndetshme e vendit të punës është e rëndësishme në çdo kohë, por veçanërisht edhe më shumë në raste si kjo situatë që po kalojmë apo të tjera të ngjashme si kjo

Kujdesi për punonjësit e shëndetësisë dhe pacientët me standardet ISO

Standardet e ISO-s përcaktojnë sigurinë, cilësinë dhe metodat e provës së produkteve thelbësore për parandalimin e përhapjes së COVID-19

DPS publikon Buletinin Nr. 82

Buletini Nr. 82, për periudhën Janar ‐ Mars 2020, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Të sigurtë në mbrojtje të jetës

Ripërdorimi i një shiringe e rrit këtë rrezik në mënyrë eksponenciale

A mund të integrohet standardi ISO 22301 në sistemin ekzistues të menaxhimit?

Standardi ISO 22301 ka një strukturë të njejtë me standardet e tjera të sistemit të menaxhimit të ISO-s, si ISO 9001 (menaxhimi i cilësisë) dhe ISO 14001 (menaxhimi i mjedisit)

Çfarë përfiton biznesi im nga Standardi ISO 22301?

Standardi ISO 22301 “Siguria dhe rezistenca - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit – Kërkesat” ose siç njihet nga biznesi si disiplina BCMS, sjell praktikën më të mirë ndërkombëtare

Tema e Ditës Botërore të Shëndetit të këtij viti është "Mbështetja e infermierëve dhe mamive"

Falenderim mjekëve, infermierëve, mamive dhe gjithë personelit shëndetësor në Ditën Botërore të Shëndetit

Aftësia për t’u përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efektive në situata të jashtëzakonshme është çelësi i mbijetesës së biznesit

Planifikimi i vazhdueshëm, është një nga masat, që e bën biznesin të ketë një reagim më efektiv dhe shërim më të shpejtë

Falë Standardeve, ju mund të mbështeteni në shërbime postare cilësore për blerjet tuaja në internet

SSH EN 13850: 2012 “Shërbimi postar - Cilësia e shërbimit - Matja e kohës së tranzitit të shërbimeve nga fillimi në fund për çdo porosi si me postë prioritare ashtu edhe për pakot/porositë me postë të klasit të parë”

Standardet e reja të harmonizuara për pajisjet mjekësore do të ndihmojnë në luftën kundër COVID-19

Standardet e reja të harmonizuara për pajisjet mjekësore të publikuara në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian do të ndihmojnë në luftën kundër COVID-19

Një nga përfitimet kryesore të standardeve është se ato i bëjnë më të sigurta produktet që ne përdorim çdo ditë

Kjo vlerë është e dukshme në Standardin Shqiptar SSH IEC 62115:2017 “Lodrat elektrike – Siguria”

Si standardet mund të përmirësojnë konsumin e qëndrueshëm

Projektimi dhe prodhimi janë dy faza që luajnë një rol kryesor në fuqizimin e konsumatorëve për të bërë zgjedhjen e duhur

EMERGJENTE, COVID-19

Standardet Shqiptare (SSH) të njejtat që përdoren edhe në vendet e BE-së, për të luftuar përhapjen e COVID-19

Standardi më i ri Ndërkombëtar mbi Uljen e rrezikut të gabimeve në testet laboratorike

Asnjëherë më parë besueshmëria dhe saktësia e testeve laboratorike nuk kanë qenë kaq të rëndësishme për laboratorët mjekësorë

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2020 më datë 27 Shkurt

Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Evropiane

CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Bruksel në datat 2 dhe 3 Prill 2020 një aktivitet mbi Ditën e Standardeve