DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Çfarë përfiton biznesi im nga Standardi ISO 22301?

Siguria dhe rezistenca - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit – Kërkesat” ose siç njihet nga biznesi si disiplina BCMS, sjell praktikën më të mirë ndërkombëtare për t'i ndihmuar kompanitë të reagojnë dhe të rikuperojnë ndërprerjet në mënyrë efektive.

Kjo do të thotë ulje e kostove dhe më pak ndikim në dobësimin e performances së biznesit kur diçka shkon keq.

Gjithashtu, kompanitë me disa linja prodhimi ose reparte të shumta, mund të përdorin të njëjtën qasje/strategji rekuperimi në të gjithë kompaninë.

Përfitime të tjera përfshijnë:

Standardi ISO 22301 për më tepër, jep një kuadër të qartë dhe të detajuar se si funksionon një kompani, duke ofruar njohuri të vlefshme që janë të dobishme për planifikimin strategjik, menaxhimin e rriskut, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, transformimin e biznesit dhe administrimin e burimeve, të cilat edhe këto janë esenciale për kompaninë.

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al