DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

DPS publikon Buletinin Nr. 82

Buletini Nr. 82, për periudhën Janar ‐ Mars 2020, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Të sigurtë në mbrojtje të jetës

Ripërdorimi i një shiringe e rrit këtë rrezik në mënyrë eksponenciale

A mund të integrohet standardi ISO 22301 në sistemin ekzistues të menaxhimit?

Standardi ISO 22301 ka një strukturë të njejtë me standardet e tjera të sistemit të menaxhimit të ISO-s, si ISO 9001 (menaxhimi i cilësisë) dhe ISO 14001 (menaxhimi i mjedisit)

Çfarë përfiton biznesi im nga Standardi ISO 22301?

Standardi ISO 22301 “Siguria dhe rezistenca - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit – Kërkesat” ose siç njihet nga biznesi si disiplina BCMS, sjell praktikën më të mirë ndërkombëtare

Tema e Ditës Botërore të Shëndetit të këtij viti është "Mbështetja e infermierëve dhe mamive"

Falenderim mjekëve, infermierëve, mamive dhe gjithë personelit shëndetësor në Ditën Botërore të Shëndetit

Aftësia për t’u përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efektive në situata të jashtëzakonshme është çelësi i mbijetesës së biznesit

Planifikimi i vazhdueshëm, është një nga masat, që e bën biznesin të ketë një reagim më efektiv dhe shërim më të shpejtë

Falë Standardeve, ju mund të mbështeteni në shërbime postare cilësore për blerjet tuaja në internet

SSH EN 13850: 2012 “Shërbimi postar - Cilësia e shërbimit - Matja e kohës së tranzitit të shërbimeve nga fillimi në fund për çdo porosi si me postë prioritare ashtu edhe për pakot/porositë me postë të klasit të parë”

Standardet e reja të harmonizuara për pajisjet mjekësore do të ndihmojnë në luftën kundër COVID-19

Standardet e reja të harmonizuara për pajisjet mjekësore të publikuara në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian do të ndihmojnë në luftën kundër COVID-19

Një nga përfitimet kryesore të standardeve është se ato i bëjnë më të sigurta produktet që ne përdorim çdo ditë

Kjo vlerë është e dukshme në Standardin Shqiptar SSH IEC 62115:2017 “Lodrat elektrike – Siguria”

Si standardet mund të përmirësojnë konsumin e qëndrueshëm

Projektimi dhe prodhimi janë dy faza që luajnë një rol kryesor në fuqizimin e konsumatorëve për të bërë zgjedhjen e duhur

EMERGJENTE, COVID-19

Standardet Shqiptare (SSH) të njejtat që përdoren edhe në vendet e BE-së, për të luftuar përhapjen e COVID-19

Standardi më i ri Ndërkombëtar mbi Uljen e rrezikut të gabimeve në testet laboratorike

Asnjëherë më parë besueshmëria dhe saktësia e testeve laboratorike nuk kanë qenë kaq të rëndësishme për laboratorët mjekësorë

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2020 më datë 27 Shkurt

Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Evropiane

CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Bruksel në datat 2 dhe 3 Prill 2020 një aktivitet mbi Ditën e Standardeve

Thellohet bashkëpunimi midis dy organeve homologe të standardeve të Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Çekisë

Në kuadër të Sesionit 6të Grupit të Përbashkët të Punës të Çekisë dhe Shqipërisë, zhvilluar javën e kaluar në Pragë, Drejtori i Përgjithshëm i DPS-së, Z. Riza Hasanaj, pati disa takime pune me drejtues të lartë të Institutit Çek të Standardeve, UNMZ

Sfidat e biznesit dhe institucioneve publike në procesin e integrimit në BE

Ditën e premte, datë 07 shkurt 2020, në qytetin e Durrësit, u mbajt takimi i rradhës me gratë sipërmarrëse artizane

DPS publikon Buletinin Nr. 81

Buletini Nr. 81, për periudhën Tetor ‐ Dhjetor 2019, përmban standarde të adoptuara, standarde të shfuqizuara, projekt-standarde shqiptare dhe projekt-dokumente shqiptare për mendim publik

Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri

Ditën e mërkurë, datë 12 shkurt 2020, në qytetin e Lezhës, u mbajt takimi i rradhës me gratë sipërmarrëse artizane (SHGPAZ)