DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

DPS zhvillon takimin informues me studentë të Shkencave Sociale

Ky takim informues vjen në kuadër të objektivave të DPS-së për të rritur ndërgjegjësimin në funksion të punës së Organit Kombëtar të Standardizimit në vend.

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 175 “Trupa dhe lëndë druri e sharruar”

Më datë 26 Qershor 2019, ora 11:30, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 175 “Trupa dhe lëndë druri e sharruar”

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 309 “Këpucë dhe Lëkurë”

Më datë 21 Qershor 2019, ora 10.00, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 309 “Këpucë dhe Lëkurë”

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 47 “Kimia”

Më datë 11 Qershor 2019, ora 12.00, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 47 “Kimia”

Dita Botërore e Akreditimit 2019

Rritja e integritetit për zinxhirin e furnizimit në Ditën Botërore të Akreditimit

DPS publikon Katalogun e Standardeve Shqiptare 2019

Katalogu 2019, përmban arkivën e standardeve shqiptare, deri në Prill 2019.

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 4 “Pajisje elektrike dhe elektronike”

KT 4 “Pajisje elektrike dhe elektronike” i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) adopton Standardet dhe Dokumentet e Standardizimit evropiane dhe ndërkombëtare si Standarde Shqiptare (SSH)

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Matje më të sakta në Ditën Botërore të Metrologjisë

Tema e Ditës Boterore të Metrologjisë, e cila festohet çdo vit më 20 maj, është "Sistemi Ndërkombëtar i Njësive - Më të sakta në thelb".

Standardi i ri ndërkombëtar ISO për matjen e performancës së qyteteve të zgjuara

Jeta në qytet është gjithmonë e më shumë në rritje dhe nisur nga statistikat numri i popullsisë në vitin 1950 ka qenë 751 milion banorë dhe në vitin 2018 ka shkuar në 4.2 miliardë banorë

DPS publikon Buletinin Nr. 78

Buletini Nr. 78, për periudhën Janar ‐ Mars 2019, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Standardi i ri ISO 14001 ndihmon Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME) të zhvillohen dhe të jenë të suksesshme

Ndryshimet në mjedis po ecin me ritme të shpejta dhe bizneset duhet të jenë gjithmonë në krye për ti rezistuar tregut dhe për të qenë të suksesshme

Konferenca Evropiane e Inovacionit përmes standardeve nga CEN & CENELEC

Më datë 13 Nëntor 2019, në Bruksel organizohet konferenca evropiane e inovacionit përmes standardeve nga CEN&CENELEC

Standardet e reja ISO për ruajtjen e kushteve klimatike në të gjithë botën

Trajtimi i efektit të emetimeve të gazrave serrë (GHG) në ngrohjen globale dhe ndikimi i mëtejshëm mbi ndryshimet klimatike është një nga sfidat kyçe dhe më të vështira të kësaj periudhe

Mblidhet Komiteti Teknik Nr. 7 i DPS “Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike”

Më datën 11 Prill 2019, në ambientet e DPS-së u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 7

STANDARDET KRIJOJNË BESIM: DEKLARATA E CEN DHE CENELEC

CEN dhe CENELEC publikoi Deklaratën "Standardet krijojnë besim", në kuadrin e zgjedhjeve të ardhshme evropiane, të cilat do të mbahen më 23-26 Maj

Mblidhet Komiteti Teknik i DPS KT 10 “Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale”

Më datën 28 Mars 2019, në ambientet e DPS-së u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 10 “ “Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale”