DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Dita Botërore e Standardeve

Çdo vit më 14 tetor, anëtarët e IEC , ISO dhe ITU celebrojnë, Ditën Botërore të Standardeve

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

ISO organizon Asamblenë e Përgjithshme në Cape Town - Afrikën e Jugut

Industria, Inovacioni dhe Infrastruktura

Standardet janë mjete të rëndësishme, të cilat kontribuojnë në ndërtimin e infrastrukturave të sigurta dhe elastike

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Standardi për shenjat e sigurisë ka pësuar ndryshime

Shenjat e sigurisë janë jetike në parandalimin e aksidenteve dhe dëmtimeve. Simbolet e shenjat e sigurisë janë pranuar nga të gjitha shtetet e botës dhe përdoren globalisht

DPS publikon Buletinin Nr. 80

Buletini Nr. 80, për periudhën Korrik ‐ Shtator 2019, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Standardi i ri ISO për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave urbane

Zhvillimi i zonave urbane me ritme të shpejta ndikon në burimet financiare dhe në infrastrukturën e vendit

Mblidhet Bordi Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Teknik miraton Programin e Punës të Standardeve, për 6-mujorin e dytë 2019

DPS zhvillon takimin informues me studentë të Shkencave Sociale

Ky takim informues vjen në kuadër të objektivave të DPS-së për të rritur ndërgjegjësimin në funksion të punës së Organit Kombëtar të Standardizimit në vend.

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 175 “Trupa dhe lëndë druri e sharruar”

Më datë 26 Qershor 2019, ora 11:30, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 175 “Trupa dhe lëndë druri e sharruar”

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 309 “Këpucë dhe Lëkurë”

Më datë 21 Qershor 2019, ora 10.00, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 309 “Këpucë dhe Lëkurë”

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 47 “Kimia”

Më datë 11 Qershor 2019, ora 12.00, në ambientet e DPS-së, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 47 “Kimia”

Dita Botërore e Akreditimit 2019

Rritja e integritetit për zinxhirin e furnizimit në Ditën Botërore të Akreditimit

DPS publikon Katalogun e Standardeve Shqiptare 2019

Katalogu 2019, përmban arkivën e standardeve shqiptare, deri në Prill 2019.