DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Mblidhet Komiteti Teknik (KT) Nr. 4 “Pajisje elektrike dhe elektronike”

KT 4 “Pajisje elektrike dhe elektronike” i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) adopton Standardet dhe Dokumentet e Standardizimit evropiane dhe ndërkombëtare si Standarde Shqiptare (SSH)

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Matje më të sakta në Ditën Botërore të Metrologjisë

Tema e Ditës Boterore të Metrologjisë, e cila festohet çdo vit më 20 maj, është "Sistemi Ndërkombëtar i Njësive - Më të sakta në thelb".

Standardi i ri ndërkombëtar ISO për matjen e performancës së qyteteve të zgjuara

Jeta në qytet është gjithmonë e më shumë në rritje dhe nisur nga statistikat numri i popullsisë në vitin 1950 ka qenë 751 milion banorë dhe në vitin 2018 ka shkuar në 4.2 miliardë banorë

DPS publikon Buletinin Nr. 78

Buletini Nr. 78, për periudhën Janar ‐ Mars 2019, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Standardi i ri ISO 14001 ndihmon Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME) të zhvillohen dhe të jenë të suksesshme

Ndryshimet në mjedis po ecin me ritme të shpejta dhe bizneset duhet të jenë gjithmonë në krye për ti rezistuar tregut dhe për të qenë të suksesshme

Konferenca Evropiane e Inovacionit përmes standardeve nga CEN & CENELEC

Më datë 13 Nëntor 2019, në Bruksel organizohet konferenca evropiane e inovacionit përmes standardeve nga CEN&CENELEC

Standardet e reja ISO për ruajtjen e kushteve klimatike në të gjithë botën

Trajtimi i efektit të emetimeve të gazrave serrë (GHG) në ngrohjen globale dhe ndikimi i mëtejshëm mbi ndryshimet klimatike është një nga sfidat kyçe dhe më të vështira të kësaj periudhe

Mblidhet Komiteti Teknik Nr. 7 i DPS “Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike”

Më datën 11 Prill 2019, në ambientet e DPS-së u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 7

STANDARDET KRIJOJNË BESIM: DEKLARATA E CEN DHE CENELEC

CEN dhe CENELEC publikoi Deklaratën "Standardet krijojnë besim", në kuadrin e zgjedhjeve të ardhshme evropiane, të cilat do të mbahen më 23-26 Maj

Mblidhet Komiteti Teknik i DPS KT 10 “Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale”

Më datën 28 Mars 2019, në ambientet e DPS-së u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 10 “ “Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale”

Mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 1 “Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale”

Më datën 27 mars 2019 në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 1 “Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale”

DPS në takim me studentë e pedagogë të Fakultetit të Shkencave Pyjore në Universitetin Bujqësor të Tiranës

Në takimin me studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Shkencave Pyjore të UBT, specialistë të DPS prezantuan rolin dhe veprimtarinë e DPS-së në fushën e standardizimit

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2019 më datë 20 Mars

Arritjet në fushën e Standardizimit

DPS publikon arritjet në fushën e standardizimit

Intervistë me Ministren e MFE Znj. Anila Denaj

Intervista me Ministren e MFE Znj. Anila Denaj, datë 12.03.2019 dhënë në emisionin "Dritare me Rudinën"

Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Europiane

CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Bruksel në datat 29 dhe 30 prill një aktivitet mbi Ditën e Standardeve

Së shpejti standardi SSH EN ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe të testimit”

“Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe të testimit” do të jetë i adoptuar si Standard Shqiptar me përkthim të të gjithë tekstit të standardit