DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Mblidhet Komiteti Teknik i DPS KT 136 “Sporte dhe sheshe lojërash”

Më datën 30 Tetor 2019, ora 13.00, në ambientet e DPS, u zhvillua mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 136 “Sporte dhe sheshe lojërash

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Dita Botërore e Ushqimit celebrohet nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

ISO ofron mbi 1600 standarde në fushën e ushqimit dhe prodhimeve ushqimore

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Dita Botërore e Standardeve

Çdo vit më 14 tetor, anëtarët e IEC , ISO dhe ITU celebrojnë, Ditën Botërore të Standardeve

DPS publikon Buletinin Nr. 79

Buletini Nr. 79, për periudhën Prill ‐ Qershor 2019, përmban standarde të adoptuara, standarde të shfuqizuara, projekt-standarde shqiptare për mendim publik dhe projekt-dokumente shqiptare për mendim publik

Dita Botërore e Standardeve

Çdo vit më 14 tetor, anëtarët e IEC , ISO dhe ITU celebrojnë, Ditën Botërore të Standardeve

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

ISO organizon Asamblenë e Përgjithshme në Cape Town - Afrikën e Jugut

Industria, Inovacioni dhe Infrastruktura

Standardet janë mjete të rëndësishme, të cilat kontribuojnë në ndërtimin e infrastrukturave të sigurta dhe elastike

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Notifikimi i rregullit teknik serb, përgatitur nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Sektori mbi Kualitetin dhe Sigurinë e produkteve.

Standardi për shenjat e sigurisë ka pësuar ndryshime

Shenjat e sigurisë janë jetike në parandalimin e aksidenteve dhe dëmtimeve. Simbolet e shenjat e sigurisë janë pranuar nga të gjitha shtetet e botës dhe përdoren globalisht

DPS publikon Buletinin Nr. 80

Buletini Nr. 80, për periudhën Korrik ‐ Shtator 2019, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

Standardi i ri ISO për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave urbane

Zhvillimi i zonave urbane me ritme të shpejta ndikon në burimet financiare dhe në infrastrukturën e vendit

Mblidhet Bordi Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Teknik miraton Programin e Punës të Standardeve, për 6-mujorin e dytë 2019