DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Evropiane

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) dhe Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC), do të organizojnë në Bruksel, në datat 2 dhe 3 Prill 2020 një aktivitet për Ditën e Standardeve.

Aktiviteti që do të organizohet krijon mundësinë për të:

Të gjithë personat e interesuar rreth Sistemit Evropian të Standardizimit janë të mirëpritur:
Organizatat kombëtare të standardizimit, institucionet evropiane, qendrat kërkimore dhe akademike, studentët, administratat dhe qeveria, industria dhe shoqatat e tyre, shoqatat e mjedisit, shoqatat e konsumatorit, sindikatat dhe palët e interesuara.

Regjistrimi në këtë event është pa pagesë por ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke u regjistruar online deri më 30 Mars 2020.

CEN-CENELEC Qendra e Menaxhimit, rue de la Science 23, 1040 Bruksel, Belgjik.

Për çdo pyetje apo paqartësi ju vjen në ndihmë faqja e web-it e CEN&CENELEC - www.cencenelec.eu ose dërgoni e-mail në adresën: trainings@cencenelec.eu

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al