DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Thellohet bashkëpunimi midis dy organeve homologe të standardeve të Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Çekisë

Në kuadër të Sesionit 6të Grupit të Përbashkët të Punës të Çekisë dhe Shqipërisë, zhvilluar javën e kaluar në Pragë, Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), Z. Riza Hasanaj, pati disa takime pune me drejtues të lartë të Institutit Çek të Standardeve, UNMZ.

Në këto takime u theksua rëndësia e bashkëpunimit në fushën e standardizimit dhe thellimi i mëtejshëm i tij, ku kolegët Çekë, u dakordësuan që nëpërmjet Programit të Republikës Çeke "Ndihma për Tregtinë" të rrisin këtë bashkëpunim në të mirë të rritjes së shkëmbimeve tregtare midis dy vendeve tona.

Programi i Republikës Çeke "Ndihma për Tregtinë" është një program për mbështetjen e ekonomisë dhe tregtisë me vendet që Çekia ka interes për shëmbime tregtare. Ai përfaqëson një nga format e bashkëpunimit zhvillimor Çek dhe është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Tregtisë të Çekisë.

Ky program përqëndrohet në përgjithësi në ndihmën ndaj vendeve partnere, për të lehtësuar tregtinë dhe liberalizimin e tregtisë në mënyrë që të ndërtojnë dhe zhvillojnë kapacitetet e tyre të biznesit, integrimin më të mirë në sistemin e tregtisë ndërkombëtare dhe marrjen e përfitimeve nga përdorimi i standardeve dhe procedurave të përbashkëta.

Projekti synon mbështetjen e ndërsjelltë për tregtinë dhe biznesin dhe do të implementohet në formën e seminareve, trajnimeve, tryezave të rrumbullakëta, si dhe studimeve të fizibilitetit, etj. Në këtë mënyrë, partnerët do të marrin njohuri, ekspertizën dhe përvojën Çeke.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al