DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Takimet e DPS me bizneset dhe gratë sipërmarrëse të Shqipërisë

Gjatë vitit 2019 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka realizuar takime me rreth 80 biznese të ndryshme kryesisht me gratë sipërmarrëse në disa nga qytetet e Shqipërisë.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka qenë prezente me prezantime por edhe duke pasqyruar informacione rreth DPS dhe Komiteteve Teknike të saj. DPS ka promovuar më së shumti standardet e fushës së ndërtimit, ushqimit, paketimit, vendosjen e mallrave ne treg etj.

Pjesëmarrja e DPS-së në këto takime, në cilësinë e lektorit, vjen në kuadër të angazhimit të saj për të rritur ndërgjegjësimin e sipërmarrjes vendase për rëndësinë e përdorimit të standardeve në produktet dhe shërbimet e ofruara.

Kjo iniciativë do të shpërndahet edhe në qytete të tjera, ku DPS-ja do të vijojë të promovojë në komunitetin e sipërmarrjes private rëndësinë e standardeve dhe rolin e tyre në kuadër të integrimit europian dhe në kuadër të rritjes së cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore dhe jo vetëm.​

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al