DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Standardi EN 17099: Kërkesat për etiketimin e peshkut dhe produkteve të detit

Organizatat kryesore në industrinë e prodhimeve të detit kanë arritur në rezultatin se logjistika dhe kostot operative përbëjnë deri në 15% të kostos së shitjes të peshkut dhe produkteve të detit

Biodiversiteti në krye të axhendës së standardeve

ISO sapo ka krijuar një komitet teknik të ri me ekspertë të fushës së biodiversitetit

Standardet ISO ndihmojnë në mbajtjen e higjienës personale dhe pastërtisë

Higjiena personale dhe pastërtia janë më të rëndësishmet në mbajtjen e shëndetit sa më të mirë. Larja e duarve rregullisht ndikon në reduktimin e përhapjes së sëmundjeve infektive

Sapo është përditësuar standardi për testimin e pajisjeve mjekësore

Siguria e pacientëve është qëllimi kryesor i përditësimit të standardit ISO 14155, i cili përdoret në industri, si praktika më e mirë në testimet klinike

DPS publikon Buletinin Nr. 83

Buletini Nr. 83, për periudhën Prill ‐ Qershor 2020, përmban standarde të adoptuara, standarde të shfuqizuara, projekt-standarde Shqiptare për mendim publik dhe projekt-dokumente Shqiptare për mendim publik

Parimi i qëndrueshmërisë në krye të axhendës së standardeve

Udhëzuesi i ri ISO do të ndihmojë në zgjidhjen e problematikave të ndryshimeve klimatike në çdo standard të ri

ISO, sapo ka publikuar një specifikim të ri teknik, rreth sigurisë së biçikletave elektrike

Pedalimi me biçikletë

Testimi i përbërësve të formulave të ushqimeve për foshnja

Klasifikimi i përbërësve të formulave të ushqimeve për foshnja është ndër çështjet më delikate, sepse ushqimi i tyre duhet të jetë mëse i sigurtë

Përmirësimi i cilësisë së bankave biologjike

Udhëzuesi i publikuar së fundimi për bankat biogjike ka për qëllim të ndihmojë në avancimin dhe zhvillimin e kërkimit shkencor

Përmirësimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore

Objekti kryesor i standardit për industrinë, ISO 14971 është reduktimi dhe menaxhimi i rreziqeve në lidhje me pajisjet mjekësore

Miratohet Programi i Punës për adoptimin e standardeve, 6-mujor i dytë 2020

Bordi Teknik (BT) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) miraton programin e Punës për adoptimin e standardeve dhe ndryshimet në Komitetet Teknike (KT), për 6-mujorin e dytë të viti 2020

Mbrojtja e të dhënave dhe siguria në internet

Për të gjithë të interesuarit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave në internet, sapo është publikuar standardi ISO/IEC 29184

Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të energjisë me standardin e ri ndërkombëtar ISO 50004

Në ditët e sotme, kontrolli i kostove dhe ruajtja e konkurencës janë parësore, ndaj edhe kompanitë po mundohen të mbajnë këtë balancë

Seminar ndërgjegjësues për komunitetin për maskat mbrojëse të fytyrës nga CEN&CENELEC

Në mes të shpërthimit të pandemisë së Koronavirusit në Europë, CEN, Komiteti Europian për Standardizimin, pas kërkesës urgjente nga Komisioni Europian, ka hartuar një marrëveshje të re për maskat mbrojtëse në komunitet

Standardet ndihmojnë në rimëkëmbjen e sektorit të turizmit pas pandemisë COVID-19

Organizata Spanjolle për Standardizimin (UNE), anëtare në Organizatën Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) ka hartuar udhëzuesin kombëtar për të ripërtirë një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë

Dita Botërore e Akreditimit dhe përmirësimi i sigurisë ushqimore

Higjienës personale nuk i është kushtuar më tepër vëmendje se tani! Këtë vit qëllimi i Ditës Botërore të Akreditimit i dedikohet sigurisë ushqimore

Përkushtimi ndaj natyrës në Ditën Botërore të Mjedisit

Tema e Ditës Botërore të Mjedisit është “Përkushtimi ndaj natyrës”, ndaj dhe çështja kryesore e saj është marrja e masave për të ruajtur dhe mbrojtur planetin

Standardet Evropiane luajnë rol strategjik në rimëkëmbjen e vendeve të BE-së

Pandemia e COVID-19 ka ndikuar seriozisht në Ekonominë Evropiane: Sipas Komisionit Evropian, ekonomia e BE-së pritet të tkurret me 7,5 % gjatë vitit 2020