DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

DPS published the Bulletin No. 86

The Bulletins Standard for the period Mach - April 2021

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Gruas

ISO, njofton publikimin e dokumentit të saj të parë udhëzues, të njohur në mbarë botën, kushtuar mbështetjes së grave sipërmarrëse

Sigurimi i jetesës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqënies për të gjitha grup moshat

ISO ofron standarde të shumta, të cilat mbështesin praktika mjekësore të sigurta dhe cilësore për të mbështetur stafin e kujdesit mjekësor

CEN, sapo ka publikuar një standard të ri për reduktimin e ndotjes së mjedisit nga hidrokarburet

Komiteti teknik 19 i CEN filloi të përmirësojë standardet ekzistuese evropiane për vlerësimin e ndotjes së mjedisit nga hidrokarburet që prej vitit 2018

DPS publikon Shtojcën I të Buletinit Nr. 85

Shtojca I e Buletinit Nr. 85, për periudhën Tetor ‐ Dhjetor 2020, përmban Projekt-Standarde dhe Projekt-Dokumente Standardizimi Shqiptare për mendim publik

Testimi mjekësor laboratorik

Si mund t'u besojmë rezultateve të testeve laboratorike?

ISO, sapo ka përditësuar standardin për matjen e lagështisë në erëzat dhe melmesat pikante

Shije të lehtë ose të fortë, të butë ose të ashpër, sido që ti preferoni, duhet të dini, që pas gjithë këtyre shijeve bëhet një punë shumë e madhe

Forumi ekonomik botëror thekson përfitimet e standardeve ISO dhe IEC me mjetet e reja rregullatore

Standardet luajnë rol kryesor për të ndihmuar hartuesit e rinj të standardeve në përmbushjen e politikave aktuale

Miratohet Programi i Punës për adoptimin e standardeve, 6-mujor i parë 2021

(DPS) miraton programin e Punës për adoptimin e standardeve dhe ndryshimet në Komitetet Teknike (KT), për 6-mujorin e parë të viti 2021

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS), publikon një njoftim rreth dy broshurave

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Rritja e besimit tek rezultatet e testeve laboratorike të ushqimeve

ISO, sapo ka publikuar serinë e fundit të standardeve ISO 16140, për vlerësimin e metodës laboratorike të ushqimeve

Thjeshtësimi i jetesës për njerëzit me aftësi të kufizuara

ISO, sapo ka përditësuar standardet e reja në fushën e ergonomisë

DPS publikon Buletinin Nr. 85

Buletini Nr. 85, për periudhën Tetor ‐ Dhjetor 2020, përmban standarde të adoptuara dhe standarde të shfuqizuara

ISO, sapo ka publikuar një seri të re standardesh për sigurinë e pasaportave biometrike

Siguria e pasaportave biometrike

Peshkimi ekologjik, miqësor me mjedisin

Përzgjedhja e prodhimeve të detit miqësore me mjedisin mundëson një mjedis sa më të pastër

Matjet laboratorike të zhurmave, që shkaktohen gjatë ecjes në dysheme është standardi më i ri i publikuar nga CEN

Midis shumë ndryshimeve, që ka sjellë pandemia Covid-19, një prej tyre është puna e kryer nga shtëpia, e cila ka prishur rutinën e ditës të gjithsecilit

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), sapo ka përditësuar standardin për formatin PDF

Historiku i formatit të dokumentit PDF fillon në vitin 1993, kur u hartua për here të parë si format

E ardhmja e pasigurtë e kompanive të fluturimeve ajrore

Pandemia COVID-19 vazhdon të shkaktojë dëme ekonomike në të gjithë botën, gjithashtu ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së aviacionit