DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

ISO, sapo ka përditësuar standardin për matjen e lagështisë në erëzat dhe melmesat pikante

Shije të lehtë ose të fortë, të butë ose të ashpër, sido që ti preferoni, duhet të dini, që pas gjithë këtyre shijeve bëhet një punë shumë e madhe për të siguruar, që erëzat dhe aromat e tyre të kenë të gjithë gjallerine/freskinë e nevojshme para se të dërgohen në supermarket dhe ti servirni në tavolinat tuaja.

Një element thelbësor është përmbajtja e lagështisë pasi ajo ndikon në gjithçka, duke filluar nga shija dhe struktura e deri tek jetëgjatësia e tyre për përdorim.

Standardi ISO 939, Erëzat pikante - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë, është referencë ndërkombëtare për të matur sasinë e lagështisë në mustard (dhe erëza të tjera), i cili sapo është përditësuar për të siguruar shijen e kërkuar në gatimin përkatës.

Standardi jep në detaje parimet, reagentët, aparaturat dhe procedurën për matjen e përmbajtjes së lagështisë, duke përdorur një metodë specifike. Përditësimet e fundit përfshijnë sqarime të terminologjisë dhe përmirësime të tjera.

Standardi ISO 939 u hartua nga nënkomiteti SC 7, Erëzat, bimët e kuzhinës dhe melmesat pikante, të komitetit teknik ISO ISO/TC 34, ‘Produkte ushqimore dhe sekretariati i tij mbahet nga BIS, anëtari i ISO për Indinë.

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al