DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

ISO, sapo ka publikuar një seri të re standardesh për sigurinë e pasaportave biometrike

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), sapo ka publikuar një seri të re standardesh për sigurinë e pasaportave biometrike.

Standardet shërbejnë si mjete efektive për të verifikuar identifikimin, përdorimin e pasaportës.

Rreziku i piraterisë ndaj sistemeve të pasaportave biometrike mund të vijë në formën e dëmtimeve të sigurisë së sistemit, duke paraqitur karakteristika biometrike ose pasaporta, që kanë të dhëna personale të kopjuara ose të falsifikuara.

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), sapo ka publikuar serinë e standardeve ISO/IEC 19989, Siguria e informacionit - Kriteret dhe metodologjia për vlerësimin e sigurisë së sistemeve të pasaportave biometrike, e cila shërben për të siguruar që ato të mbrohen nga pirateria.

Kjo seri standardesh ofron një lidhje midis serisë së standardeve ISO/IEC 19792, e cila përcakton parimet e vlerësimit për dokumentet dhe sistemet e pasaportave biometrike dhe serive ISO/IEC 15408 dhe ISO/IEC 18045, të cilat përcaktojnë kriteret dhe kërkesat e metodologjisë për vlerësimin e sigurisë.

Standardi ISO/IEC 19989-1, Siguria e informacionit - Kriteret dhe metodologjia për vlerësimin e sigurisë së sistemeve të pasaportave biometrike - Pjesa 1: Formati, përcakton strukturën e përgjithshme për vlerësimin e sigurisë së sistemeve të pasaportave biometrike, përfshirë komponentët funksionalë të sigurisë dhe aktivitetet plotësuese të metodologjisë.

Standardi ISO/IEC 19989-2, Siguria e informacionit - Kriteret dhe metodologjia për vlerësimin e sigurisë së sistemeve të pasaportave biometrike - Pjesa 2: Performanca e njohjes së pasaportave biometrike, ofron kërkesa dhe rekomandime për hartuesin dhe vlerësuesin e sistemeve të pasaportave biometrike për aktivitetet e performancës dhe njohjes së tyre të specifikuar në standardin ISO/IEC 19989-1.

Standardi ISO/IEC 19989-3, Siguria e informacionit - Kriteret dhe metodologjia për vlerësimin e sigurisë së sistemeve të pasaportave biometrike - Pjesa 3: Identifikimi i mundësive të piraterisë i kushtohet vlerësimit të sigurisë së zbulimit të piraterisë, duke zbatuar serinë e standardeve ISO/IEC 15408. Ai siguron rekomandime dhe kërkesa për hartuesin dhe vlerësuesin për aktivitetet e zbulimit të rasteve të piraterisë, të specifikuar në standardin ISO/ IEC 19989-1.

Seria e standardeve ISO/IEC 19989 u hartua nga nënkomiteti SC27, Siguria e informacionit, siguria kibernetike dhe mbrojtja e privatësisë, si pjesë e komitetit të përbashkët teknik ISO/IEC JTC 1, mbështetja e teknologjisë së informacionit ISO dhe Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC). Sekretariati i nënkomiteit SC 27 mbahet nga DIN, anëtari i ISO për Gjermaninë.

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al