DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Të mbrojtur, të sigurt në privatësinë e komunikimeve në internet pavarësisht nga lloji i biznesit që keni

Standardi ndërkombëtar ISO / IEC 27009 “Siguria e informacionit, siguria në internet dhe mbrojtja e privatësisë - Aplikimi për sektorë specifik i standardit ISO / IEC 27001 – Kërkesat”, i sapo përditësuar, do t'i lejojë bizneseve dhe organizatave nga të gjithë sektorët e ekonomisë ku ato ushtrojnë veprimtarinë e tyre, të adresojnë problemet me sigurinë e informacionit e mbrojtjen e privatësisë dhe sigurinë në internet.

Duke i mundësuar të gjitha llojeve të bizneseve dhe organizatave, mbrojtjen e informacionit të tyre, si dhe atë të klientëve të tyre, standardi, i rishikuar së fundmi, sjell uljen e stresit dhe sigurinë, përmes një qasjeje të qëndrueshme e të njohur ndërkombëtarisht.

Ndërsa standardet ISO / IEC 27001 dhe ISO / IEC 27002 janë zbatuar gjerësisht tashmë në biznese e organizata të ndryshme, përfshirë ndërmarrjet tregtare, institucionet qeveritare dhe organizatat jofitimpruëse, ekziston nevoja për versione specifike sektoriale të këtyre standardeve.

Standardi ISO / IEC 27009 ndër të tjera shpjegon se si të:

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën:

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4) 222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.al