DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17025:2017

Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibrues (ISO/IEC 17025:2017)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
11 pri 2019

General information

60.60     11 pri 2019

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.120.20  

shqip  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

ISO/IEC 17025:2017 specifies the general requirements for the competence, impartiality and consistent operation of laboratories.
ISO/IEC 17025:2017 is applicable to all organizations performing laboratory activities, regardless of the number of personnel.
Laboratory customers, regulatory authorities, organizations and schemes using peer-assessment, accreditation bodies, and others use ISO/IEC 17025:2017 in confirming or recognizing the competence of laboratories.

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17025:2017
60.60 Standard published
11 pri 2019

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17025:2017

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login