DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

DPS

10.00 Proposal for new project registered

Sisteme inteligjente të transportit – Siguria elektronike (eSafety) - eCall nëpërmjet një stacioni ITS

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër

Teknologjia e informacionit - Inteligjenca artificiale - Vlerësimi i performancës së klasifikimit të mësimit me makineri

60.60 Standard published

DPS/KT 9 më tepër

RP8: Vërtetimi i konformitetit - Pjesa 1: Marka CECC dhe kushtet e përdorimit - Pjesa 2: Certifikatat e miratimit 00 104 (1982) - Pjesa 3: Procedurat për vërtetimin e konformitetit

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

RP 11: Pjesa 0: Hyrje në llojet e specifikimeve të zbatueshme brenda Sistemit CECC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

RP 13: Deklarata Kombëtare e Zbatimit (DNM)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore statike të ashpra - 1/2 përmase kutie kristali, monostabël, 2 kalime kontaktesh (DPDT), 2 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore të ajrit të ashpra - Monostabël e pa polarizuar, 2 kalime kontaktesh (2PDT), 1A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore të ajrit të ashpra, monostabël e pa polarizuar, 2 kalime kontaktesh (2PDT), 1A, e ndjeshme

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore të ajrit të ashpra 1/2 përmase kutie kristali, monostabël e pa polarizuar, 2 kalime kontaktesh (2PDT), 2A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore të ajrit të ashpra - 1/10 përmase kutie kristali, monostabël e polarizuar, 2 kalime kontaktesh (2PDT), 0,5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet të gjithë ose fare për kushte mjedisore të ajrit të ashpra - TO 5, monostabël e pa polarizuar, 2 kalime kontaktesh (2PDT), 1 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1/2 inç në kub, monostabël, 2 kalime kontaktesh (DPDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1 inç në kub, monostabël, 4 kalime kontaktesh (4PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 2/10 inç në kub, monostabël, 2 kalime kontaktesh (DPDT), 5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 2/10 inç në kub, monostabël, 2 kalime kontaktesh (DPDT), 5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 4/10 inç në kub, monostabël, 4 kalime kontaktesh (4PDT), 5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 4/10 inç në kub, monostabël, 4 kalime kontaktesh (4PDT), 5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër