DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Planafat i miratimit të teknologjisë: Qarqet e stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Katalogu i Aprovuar Teknologjik: Kondensatorët e fiksuar me dielektrik qeramik

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Katalogu i Aprovuar Teknologjik: Kondensatorët elektrolitik

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i përgjithshme: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës (Pjesët 1, 2 dhe 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë, pa kontakt, pa izolim (me A1 dhe A2 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë (me A1, A2 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë me kënd të drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë (me A1 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë (me A1 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e fiksuar për kabllo gjysmë të ngurtë, flanxhë katrore (me A1 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e drejtë e fiksuar për kabllo gjysmë të ngurtë, flanxhë e ngushtë (me A1 dhe gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e fiksuar, flanxhë katrore (me gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e fiksuar, flanxhë e ngushtë (me gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë e drejtë për kabllo fleksibël (me gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë me kënd të drejtë për kabllo fleksibël (me gabim shtypi)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e drejtë, montimi i qarqeve të stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë me kënd të drejtë, montimi i qarqeve të stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë ndarëse, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë ndarëse, montim nga përpara, panel hermetik

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër