DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Përshtatës me kënd të drejtë, spinë në prizë (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Përshtatës, prizë në prizë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Përshtatës, spinë në spinë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Përshtatës i fiksuar, montim me 4-vrima, spinë në spinë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Përshtatës T, spinë në spinë në prizë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Spinë e drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga përpara, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë e paneleve të stampuara, kontakt qëndror mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Panele e stampuara, prizë me kënd të drejtë, kontakt qëndror mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Radio frequency coaxial connectors - Series SMB - Spinë me kënd të drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë e fiksuar me kënd të drejtë, montim me një vrimë, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Spinë e drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa (ose e lirë, më pak dado dhe rondele), vrimëdalje për kabllo, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Spinë me kënd të drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa (ose e lirë, më pak dado dhe rondele) vrimëdalje për kabllo, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB - Prizë e fiksuar, montuar me një vrimë nga mbrapa, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMB

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër